Ekzema Tedavisinde Ev Tozu Maytlarını Azaltıcı Ve Koruyucu Önlemler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ekzema şiddetli kaşıntı yapan bir cilt hastalığı olup, diz ve dirsek gibi cilt kıvrımlarını tutma eğilimi gösterir. Çocukların %5 – 20’sini etkileyen bir dünya problemidir. Erişkinlerin de %2 kadarında görülür ve birçoğunda daha kronik ve şiddetli şekillerdedir. Ekzemalı insanların ev tozu maytlarına karşı allerji testleri pozitif olan üçte bir kadarı, toza maruziyet halinde ekzemada kötüleşme ya da solunum belirtileri bildirir.

Şilte ve yatakları kaplama, halılar ve yatakların yüksek şiddet ve kalitede vakumla temizlenmesi, maytları öldüren ilaçlar kullanımı gibi yollarla ev tozu maytlarına maruziyetten kaçınma, bunlara duyarlı hastalarda ekzema şiddetini azaltabilir. Bu derlemede tüm ev tozu maytlarını azaltma ve kaçınma önlemlerinin ekzema tedavisindeki etkisini değerlendirmeyi hedefledik.

Derleme sorusu

Ev tozunu azaltma ve kaçınma önlemleri ekzema tedavisi için başarılı bir yol olur mu?

Çalışma özellikleri

Ekzemalı toplam 324 çocuk ve erişkinle yapılan 7 randomize kontrollü araştırma bulduk. Literatür araştırması 14 Ağustos 2014 tarihinde yapıldı. 2 araştırmaya sadece çocuklar, dördüne çocuk ve erişkinler birine sadece erişkinler alındı. Araştırmaların 4’ünde çok sayıda farklı ev tozu maytı azaltma ve kaçınma önlemlerinden oluşan tedaviler, üçündeyse tek bir tedavi test edildi. Tedaviler başka ev tozu maytı azaltma ya da kaçınma tedavilerine, tedavi yapılmamasına, plaseboya veya sadece standart bakıma karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Klinik uygulamayı aydınlatacak herhangi bir kanıt bulamadık. Havada taşınan allerjenlerin bir ya da fazlasına karşı duyarlı atopik ekzemalı hastalarda tedaviye karşı bazı küçük cevaplar bildirildi. Derlenen diğer 6 çalışmada fayda yönünde bir kanıt bulamadık. Bu yöntemlerin bütün ekzema popülasyonunda kullanımı bilinmiyor. Kullanımı kolay ev tozu maytı azaltma ve kaçınma önlemlerini tek tek değerlendiren yüksek kalitede ve daha uzun süreli araştırmalar gerekiyor.

Kanıt kalitesi

GRADE yaklaşımıyla çok düşük kaliteli bu 7 küçük araştırma, incelenen ev tozu maytı azaltma ve kaçınma önlemlerinin herhangi birini tavsiye etmek için yeterli kanıt sağlamıyor.

Kaynak

Nankervis H, Pynn EV, Boyle RJ, Rushton L, Williams HC, Hewson DM, Platts-Mills T. House dust mite reduction and avoidance measures for treating eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD008426. DOI: 10.1002/14651858.CD008426.pub2

Orijinal özet için: Ekzema Ve Ev Tozu Maytı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv