Grip Ve Grip Benzeri Hastalığın Tedavisi ve Önlenmesinde Homeopatik Oscillococcinum®

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Homeopatik bir ilaç olan Oscillococcinum® ’un çocuk ve erişkinlerde grip ve grip benzeri hastalığın tedavi ve korunmasında plasebodan daha etkili olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.

Arka plan

Grip yüksek derecede enfeksiyöz bir viral solunum hastalığıdır. Pnömoni gibi komplikasyonları tedavisi dışında, hastalığın önlenmesi ve tedavisinde kullanılan konvansiyonel tıbbi stratejiler tamamen etkili ve tatmin edici değildir. Oscillococcinum® , grip virüsü için rezervuar olabilen yaban ördeği kalbi ve karaciğerinden üretilen, yüksek oranda sulandırılmış bir preparattır. Bazı insanlar gripten korunma için kış ayları boyunca düzenli olarak kullanır veya hastalık belirtilerinin tedavisi için de kullanılıyor.

Çalışma özellikleri

İkisi korunma, dördü tedavi araştırması olarak yapılmış 6 araştırmayı derledik. Korunma araştırmaları Rusya’da toplam 327 genç ve orta yaşlı erişkinle, tedavi araştırmalarıysa Fransa ve Almanya’da toplam 1186 ergen ve erişkinle yapıldı.

Anahtar sonuçlar

İki korunma araştırmasının sonuçları Oscillococcinum® grip başlamasını önleyebildiğini göstermedi.

Diğer dört klinik araştırmanın sonuçları Oscillococcinum®’un 48 saatte grip belirtilerini giderdiğini gösterse de bu sonuç araştırma metotlarındaki kayırma hatasına bağlı olabilir. Bir hasta Oscillococcinum® kullanımından sonra baş ağrısı bildirdi. Kanıtlar 2014 Eylülüne kadar güncel.

Kanıt kalitesi

Araştırma raporlamasında genel standart düşüktü, bu nedenle araştırmaların metotlarının ve sonuçlarının birçok yönlerinde kayırma hatası riski belirsizdi. Bu nedenle kanıtların genel olarak düşük kalitede olduğu yargısına vardık ki bu da grip ve grip benzeri hastalıkta Oscillococcinum® hakkında net sonuçlar çıkarılmasına engel oluyor.

Kaynak

Mathie RT, Frye J, Fisher P. Homeopathic Oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenza-like illness. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD001957. DOI: 10.1002/14651858.CD001957.pub6

Orijinal özet için: Grip Ve Oscillococcinum®

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv