Patellofemoral Ağrılı Ergen Ve Erişkinlerde Egzersiz Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Giriş

Patellofemoral ağrı sendromu (PFAS) özellikle ergenler ve genç erişkinleri etkileyen olağan bir diz problemi. Özelliği patella ardında veya çevresinde ağrı olup ve sıklıkla anterior diz ağrısı olarak da adlandırılır. Ağrı en çok merdiven çıkma, çömelme, koşma, pedal basma veya dizler bükük oturma gibi hareketlerle ekstansor kaslara yük verildiğinde olur. Bu durumda genellikle egzersiz tedavisi yazılır.

Araştırma sonuçları ve çalışmalar

Tıbbi literatürü 2014 Mayısına kadar taradık ve toplam 1690 katılımcıyla yürütülen 31 araştırma bulduk. Çalışmalarda popülasyon özellikleri (aktivite düzeyi ve belirtilerin süresi) ve egzersiz tipleri çok değişkendi. Araştırmalarda körleme olmadığından çoğu araştırmada kayırma hatası riskini yüksek olarak değerlendirdik.

Bazıları birden fazla kıyaslamaya katkı sağlayan çalışmalardan aşağıdaki kıyaslamalar için kanıt sağlandı: Kontrole karşı egzersiz tedavisi (10 çalışma); başka konservatif tedaviye (bandaj vs. 8 farklı uygulama) karşı egzersiz tedavisi ve farklı egzersiz ve egzersiz programları. Son bildirilen, grupta gözlem altında veya evde egzersiz (2 araştırma); sabit veya serbest ayakla egzersiz (4 araştırma); sabit ayakla egzersizin varyantları (2 araştırma) başka kinetik zincir veya diğer tip egzersizlerin kıyaslaması (5 araştırma); kalça ve diz egzersizine karşı sade diz egzersizi (7 araştırma); kalçaya karşı diz egzersizi (2 çalışma) ve düşük ya da yüksek şiddetli egzersiz (1 çalışma) kıyaslamaları bulunuyor. Egzersiz ortamı (su veya kara) ya da egzersiz sürelerini araştıran çalışma bulunmadı.

Kanıt kalitesi

8 ana sonuç ölçütü için tüm kıyaslamalarda bulunabilen kanıtlar çok düşük kalitedeydi. Bu, sonuçların güvenilirliğinden çok şüpheli olduğumuz anlamına geliyor.

İki büyük kıyaslamanın sonuçları

Egzersiz tedavisinin kontrole karşı kıyaslanmasında kanıtlar, egzersiz tedavisinin aktivite ve istirahat ağrısında hem kısa vadede (üç ay ya da daha kısa) hem de uzun vadede (3 aydan uzun) klinik olarak önemli bir azalma sağlayabildiğini gösterdi.

Derlemede egzersiz tedavisinin ayrıca, hem kısa hem de uzun vadede fonksiyonel yetilerde klinik önemli iyileşmeler sağlayabildiği ve daha fazla sayıda hastanın uzun vadede belirtilerden geri dönüş sağladığı bulundu.

Kalça ve diz egzersizlerinin sade diz egzersizine kıyasla aktivite ve istirahat ağrısında kısa vadede ve aktivite ağrısında uzun vadede klinik önemli iyileşme sağlayabildiğine dair de kanıt bulundu. Fonksiyonel yetiler ve toparlanmada fark bildirebilmek için kanıtlar yetersiz.

Kararlar

PFAS’de egzersiz tedavisinin ağrı ve fonksiyonel yetilerde klinik önemli iyileşme sağladığı ve uzun vadede toparlanmayı güçlendirdiğine dair düşük kalitede ancak tutarlı kanıtlar var. Ancak en iyi egzersiz şeklini ve bu sonucun tüm patellofemoral ağrılı hastalar için geçerli olup olmadığını söyleyemiyoruz.

Kalça ile birlikte diz egzersizinin ağrıyı sade diz egzersizine göre azalttığına dair düşük kalitede biraz kanıt var.

Daha başka çalışmalar yapılmadan önce, öncelikli soruları belirlemek ve tanı kriterleri ve sonuç ölçümleri için daha iyi bir konsensus sağlamak gerekiyor.

Kaynak

van der Heijden RA, Lankhorst NE, van Linschoten R, Bierma-Zeinstra SMA, van Middelkoop M. Exercise for treating patellofemoral pain syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD010387. DOI: 10.1002/14651858.CD010387.pub2

Orijinal özet için: Dizkapağı Ön Diz Ağrısı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv