Çocuklarda Akut Piyelonefrit Tanısında Prokalsitonin, CRP Ve Sedimentasyon Testleri

Cochrane derleme özeti

İdrar yolu enfeksiyonu olan bazı çocuklarda enfeksiyon mesaneye yerleşiktir (alt idrar yolu-AİY). Bir kısmında da bakteriler mesaneden böbreğe çıkar (üst idrar yolu-ÜİY). Sadece üst idrar yolu enfeksiyonu (ÜİYE) olan çocuklarda kalıcı böbrek hasarı riski vardır. Non invazif göstergeler AİYE olan çocukları ÜİYE olanlardan doğru bir şekilde ayırabilirse, tedavi ve izlemler hastasına göre yapılabilir.

Buna uygun olarak yaygın olarak erişilebilen üç kan testinin iki enfeksiyonu ayırmada faydasını araştırdık. 17’si primer sonuç ölçütümüz için veri sağlayan 24 araştırma bulduk. 6 araştırma (434 çocuk) prokalsitonin testi; 13 çalışma (1638 çocuk) CRP ve 6’sı (1737 çocuk) eritrosit sedimentasyon hızı hakkında veri sağladı.

Üç testin de duyarlı olduğunu (özetle hassasiyet değerleri %86 ile 95 arasında) ancak spesifik olmadığını (özetle spesifite değerleri %38 ile 71 arasında) bulduk. Testlerin hiçbiri klinisyenlerin AİYE’yi ÜİYE’den güvenle ayırmasına izin verecek kadar doğru değildi.

Kaynak

Shaikh N, Borrell JL, Evron J, Leeflang MMG. Procalcitonin, C-reactive protein, and erythrocyte sedimentation rate for the diagnosis of acute pyelonephritis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD009185. DOI: 10.1002/14651858.CD009185.pub2

Orijinal özet için: Piyelonefrit Tanı Testleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv