Erişkin Ağır Hastalarda Vücut Dışı Membran Oksijenasyonu

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erişkin ağır hastalarda vücut dışı membranla oksijenasyonun (ECMO) etkisini araştırdık.

Arka plan

ECMO, kap ve akciğer işlevlerini yerine getiren bir yaşam desteğidir. Şiddetli akciğer yetmezliği olan hastalarda ECMO, gaz değişimini sağlar ve sistemik kan dolaşımını sürdürür. Kullanımıyla birlikte birkaç risk vardır (kanama, pıhtılaşma).

Çalışma özellikleri

Toplam 389 katılımcıyı, konvansiyonel akciğer desteğine karşı ECMO’ya randomize eden 4 araştırma bulduk. Tüm katılımcılarda akut akciğer yetmezliği olup, akut kalp yetmezliği yada arest olgularında yapılıp bitirilmiş araştırma bulunmadı. Halen, akut akciğer yetmezliği olgularıyla sürmekte olan 1 ve akut kalp yetmezliğinde (arest) sürmekte olan 2 adet araştırma bulduk. Kanıtlar 2014 Ağustosuna kadar güncel.

Akut akciğer hastalarına yapılan bakımdaki klinik farklar, çalışmaların sonuçlarını kombine etmemizi engelledi. Ferdi olarak çalışmalarda, ECMO yapılan ve yapılmayan hastalarda, 6 ay ve öncesinde tüm nedenlerden ölümlerde fark olmadığı raporlandı. Bir araştırmada her iki grupta da sürvi düşüktü, ancak yaşayan hastaların hiçbirinde, taburculuğun 6 ay sonrasında günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma olmadı. Bir diğer çalışmada, çalışmaya girişten 6 ay sonra, ECMO düşünülmesi için ECMO merkezine nakledilen hastalarda şiddetli malûliyet olmadan sürvide iyileşme bulundu.

3 araştırmada ECMO grubundaki hastalara daha çok sayıda kan nakli yapıldı. Bir diğer çalışma ECMO grubunda daha fazla beyin dışı kanama, bir diğeri de ECMO grubunda iki ciddi ters olay bildirdi. Bir diğer çalışmada da ECMO grubunda üç ters olay olduğu raporlandı.

Kanıt kalitesi

Çalışmalar arasında klinik uygulama, çalışma planlaması ve ECMO kullanım yolları oldukça değişkendi. Akış devreleri, pompalar ve mekanik akciğer gibi teknolojik gelişmeler, zaman içinde ECMO uygulamalarında performansı ve hasta güvenliğini iyileştirdi. Akut akciğer yetmezliği olan hastaların bakımındaki bu klinik farklar, ferdi çalışmaların sonuçlarını kombine etmemize izin vermedi.

Ağır hasta erişkinlerde sürviyi iyileştirmede ECMO, konvansiyonel akciğer desteğine kıyasla daha etkili olabilir ya da olmayabilir. Sürmekte olan çalışmaların sonuçları akut akciğer ya da kalp problemi olan hastaların tedavisinde ECMO’nun rolünü daha iyi anlamamıza fayda sağlayabilir.

Kaynak

Tramm R, Ilic D, Davies AR, Pellegrino VA, Romero L, Hodgson C. Extracorporeal membrane oxygenation for critically ill adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD010381. DOI: 10.1002/14651858.CD010381.pub2

Orijinal özet için: Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv