Beyin Ameliyatında Hastayı Soğutmanın Ölüm Ve Şiddetli Malûliyetleri Azaltmada Faydasına Dair Kanıt

Cochrane derleme özeti

Beyin damarında anormallikler olan, felçli, uzun süreli travmatik yaralanması olan veya beyin içine spontan kanaması olan hastalarda beyin ameliyatlarına sıkça başvurulur. Ameliyat hayat kurtarıcı olabilir ancak beraberinde görülebilen beyin hücrelerine kan akışının azalması ya da kesilmesine bağlı olarak daha fazla hasara neden olabilir. Yeterli kan sağlanamadığında, beyin hücreleri oksijenden mahrum kalarak ölebilir. Eğer beynin önemli alanlarında büyük sayıda hücre ölürse hasta ölebilir ya da şiddetli malûliyetle sağ kalabilir. Bu durum ameliyatlarda beyin hücrelerini koruma yollarının aranmasına yol açtı.

Hayvan çalışmaları, vücut sıcaklığını düşürmenin, beyin hücrelerine kan temini bozulduğu durumlarda bu hücreleri korumaya yardımı olabileceğini gösterdi. Benzer şekilde kalp durması sonrası resüssite edilen insanlarda yapılan araştırmalar da vücut temperatürünü düşürmenin beyin hasarını azaltabileceğini gösterdi.

Derlememizin bu güncellemesinde beyin ameliyatı esnasında hastaları soğutmanın ölüm ve ciddi malûliyetleri azaltıp azaltmayacağı ve birlikte risk ve zararların artıp artmadığını belirlenmeye çalışıldı.

Erişilebilen literatür 2014 Mayısına kadar tarandı ve derlemeye uygun, toplam 1219 katılımcıyla yapılmış 4 araştırma bulundu. Derleme sorusunu cevaplamak için sonuçlar kombine edildi. Hastaları soğutmanın ölüm ya da şiddetli malûliyet riskini azalttığı ya da anlamlı bir zarar getirdiğine dair kanıt bulunamadı.

Kaynak

Galvin IM, Levy R, Boyd J, Day AG, Wallace MC. Cooling for cerebral protection during brain surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD006638. DOI: 10.1002/14651858.CD006638.pub3

Orijinal özet için: Beyin Ameliyatında Hasta Soğutma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar