HIV Hastalarında Yüksek Doza Karşı Düşük Doz Stavudin

Cochrane derleme özeti

Stavudin düşük gelirli ülkelerde HIV-1 enfeksiyonunda kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak en yaygın kullanılan antiretroviral ilaç. Stavudin kullanımıyla beraber, vücut yağının yeniden dağılımı, insüline ve lipid anormallikleri, laktik asidoz ve sinir problemleri şeklinde komplikasyonlar bulunuyor. Bunların bazıları yaşamı tehdit edebilir. Bu komplikasyonlardan kaçınmak için kullanılan stratejiler arasında bulunabildiğinde alternatif ilaçların kullanımı ya da dozu düşürmek yer alıyor.

Kombine antiretroviral tedaviyle HIV-1 tedavisi bağlamında viral yükü baskılamada yüksek doza karşı düşük doz stavudinin etki ve emniyetini kıyaslayan araştırmaları belirlemek için Cochrane HIV/AIDS Derleme Grubunca geliştirilen kapsamlı araştırma stretejisi kullanıldı. Yapılan araştırma 1996 – 2014 periyodunu kapsıyor. Araştırmada 3952 çalışma bulundu ve sadece 3’ü derleme kriterlerini karşıladı. Çoğunluğu erkek 24 – 92 yaşlar arasındaki katılımcılar alan çalışmalar gelişmiş ülkelerde yapıldı.

Tüm araştırmalarda düşük ya da yüksek doz kullanılsa da viral yükü baskılamada etkinliğin aynı olduğu bulundu. McComsey 2008 ve Milinkovic 2007 araştırmaları yüksek doz kollarında kemik mineral yoğunluğunda azalma, ekstremite yağında azalma ve trigliseridlerde artma olduğunu gösterdi. Derlenen çalışmalarda yüksek ve düşük doz stavudin arasında viral yükü baskılama etkinliğinde bir fark gösterilmemekle beraber bu araştırmalara alınan katılımcılar zaten antiretroviral tedavi almıştı ve viral yükleri baskılanmıştı. Hastalarda viral yükün zaten baskılanmış ve çalışmaların küçük olması, iki grup arasında viral yük baskılamada fark göstermenin güçlüğü anlamına geliyor. Çalışmalar ters etkilere bağlı olarak herhangi bir hastanın tedaviyi bıraktığını göstermedi.

Bu derlemede viral yükü baskılamada düşük doza karşı yüksek dozun etkinliğini test eden araştırmalar belirlendi. Bu araştırmalar küçüktü, gelişmiş ülkelerde yapıldı ve uzun süredir antiretroviral tedavi alan viral yükü baskılanmış katılımcılar alındı. Tek tek çalışma sonuçları viral yük baskılama ya da güvenlikte yüksek ve düşük doz stavudin arasında net bir avantaj göstermedi. Özellikle stavudinin hala kullanıldığı ve bu tedaviyi sürdürmesi gereken ya da alternatifleri sınırlı olan gelişen ülkelerde viral yükü baskılamada etkinlik ve güvenliğini değerlendiren çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Magula N, Dedicoat M. Low dose versus high dose stavudine for treating people with HIV infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD007497. DOI: 10.1002/14651858.CD007497.pub2

Orijinal özet için: HIV İçin Stavudin Dozu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin Buraya

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv