Plasentayı Doğurtmak İçin Kordon Traksiyonu

Cochrane derleme özeti

Doğumun üçüncü aşaması, bebeğin doğumuyla plasentanın tamamen çıkması arasındaki dönemdir. Doğumdan sonra plasentanın ayrılması nedeniyle bir miktar kan kaybı olur. Doğum sonrası (postpartum) kanamalar (PPK) gerek yüksek gerekse düşük gelirli ülkelerde anne ölümlerinin önemli nedenlerinden biridir. “Doğumun üçüncü aşamasının aktif idaresi”, uterusta kontraksiyon sağlamak için anneye genellikle enjeksiyon şeklinde ilaç vermek, kordonu klemplemek ve baskı yaparak plasentanın doğumuna yardım ederken kordonu çekmektir (kontrollü kordon çekme-KKÇ). Anne için rahatsızlık verici olabilir ve doğal doğum süreci tercihine ters düşebilir. Doğuma yardım edenlerin KKÇ için özel eğitimi gerekir.

Bu derlemeye vaginal doğum yapan gebelerle yapılmış 3 araştırma dâhil edildi. Araştırmaların metodolojik kalitesi yüksek ve bulguları tutarlıydı. Bunlardan biri çok büyük olup 8 ülkede toplam 23 000 kadınla yapıldı. İkincisi Fransa’da yine çok merkezli olarak yapılıp 4 000 kadın alındı. Üçüncü çalışma 200 kadar kadında Uruguay’da tek merkezde yapıldı. KKÇ, 1000 mL üzerinde şiddetli postpartum kanamaları net olarak azaltmadı, ancak 500 mL altındaki küçük kanamalarda ve ortalama kan kaybında küçük bir azalma sağladı. Plasentanın elle ayrılması mecburiyetini azalttı.

Sağlıkçıların güvenli KKÇ yapma konusunda becerisi varsa kullanmasının tavsiye edilmesi gerekir.

Kaynak

Hofmeyr G, Mshweshwe NT, Gülmezoglu A. Controlled cord traction for the third stage of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD008020. DOI: 10.1002/14651858.CD008020.pub2

Orijinal özet için: Kordonu Çekmek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv