Akciğerdeki Arterio-Venöz Malformasyonlarda Embolizasyon Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Akciğerdeki arterio-venöz malformasyonlar (AVM), bu organ içindeki atardamar ve venler arasındaki anormal birleşmelerdir. Felç, beyin apsesi, akciğerde kanama ve oksijenasyonda bozulma gibi ciddi komplikasyonlara neden olduğu bilinir. Embolizasyon ana akım tedavidir. Embolizasyon esnasında, besleyen arteri ya da malformasyonu bloke etmek için balonla ya da koille embolizasyon cihazları ya da bu ikisinin kombinasyonu kullanılır. Bu malformasyonlar sıklıkla küçük, çok sayıda ve yaygın olup tümü de embolizasyon tedavisine uygun olmayabilir.

Bu derlemeye embolizasyonu ameliyata karşı ya da farklı embolizasyon cihazlarını birbirine karşı kıyaslayan herhangi bir randomize kontrollü araştırma dâhil edilemedi. Ancak potansiyel olarak derlemeye uygun ve sürmekte olan bir araştırma belirlendi.

Gözlemsel araştırmalardan sağlanan birikim embolizasyonun faydalarını gösterse de etik temelde randomize kontrollü araştırma yapmak her zaman uygun olmuyor. Randomize kontrollü araştırma yokluğunda, tescilli araştırmalarda raporlamaya standardize bir yaklaşım ve uzun süreli izlemler kullanımı, pulmoner AVM’lerde embolizasyonun güvenliği ve sonuçlarının iyileşmesine fayda sağlayabilir.

Kaynak

Hsu CC-T, Kwan GNC, Thompson SA, Evans-Barns H, van Driel M. Embolisation for pulmonary arteriovenous malformation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD008017. DOI: 10.1002/14651858.CD008017.pub4

Orijinal özet için: Akciğer Arteriyo Venöz Malformasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv