Gebe Ve Bebek Sonuçlarını İyileştirmede Çinko Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Gebelikte çinko alımı erken doğumları biraz azaltmaya fayda sağlar ancak düşük doğum tartılı bebekler gibi problemleri önlemez.

Doğurganlık çağındaki birçok kadında hafifle orta arası çinko eksikliği olabilir. Düşük çinko konsantrasyonları erken doğumlara neden olabilir ve hatta doğumu uzatabilir. Çinko eksikliğinin çocuk büyümesini etkilemesi de mümkündür.

Toplam 17 000’den fazla anne ve bebekle yapılan 21 randomize kontrollü araştırmanın bu derlemesinde, çinko takviyesinin erken doğumları azaltmaya küçük bir etkisi olsa da, çinko verilmemesine kıyasla, düşük doğum tartılı bebekleri önlemede faydası yok. Bir araştırma verilere katkı sağlamadı. Çalışmaların yarısında toplam kayırma hatası riski belirsizdi. Gebelikte hipertansiyon ya da pre-eklampsi gelişiminde net fark görülmedi.

Erken doğumlarda çinkodan yana, plaseboya kıyasla %14 rölatif azalmanın primer temsilcisi düşük gelirli kadınlarla yapılan çalışmalardı. Bazı araştırmalarda tüm kadınlara demir, folat veya vitaminler ya da bunların kombinasyonları verildi. UNİCEF halen gelişen ülkelerde tüm kadınlara çinko içeren antenatal çoklu mikrobesin takviyesini teşvik ediyor. Özellikle düşük gelirli bölgelerde kadınların kötü olan genel beslenme durumunu iyileştirmenin yollarının bulunması anneler ve bebeklerini sağlığını tek başına çinko takviyesinden daha fazla iyileştirecektir. Düşük orta gelirli ülkelerde anemi ve sırma ve kancalı kurt gibi enfeksiyonlara yönelmek de gerekiyor.

Kaynak

Ota E, Mori R, Middleton P, Tobe-Gai R, Mahomed K, Miyazaki C, Bhutta ZA. Zinc supplementation for improving pregnancy and infant outcome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD000230. DOI: 10.1002/14651858.CD000230.pub5

Orijinal özet için: Gebeye Çinko Takviyesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv