Diyabetik Retinopatiyi Önlemede Kan Basıncı Kontrolü

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Diyabetik retinopatiyi önlemede ve/veya ilerlemesini önlemede kan basıncı kontrolünün etkisi hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Diyabette kan şekeri yüksektir ve altta yeten nedene bağlı olarak tip 1 ya da 2 diyabet olarak sınıflanır. Diyabetik hastalarda olağan görülen bir komplikasyon, “diyabetik göz hastalığı” da denen diyabetik retionopati olup, retinadaki kan damarlarının hastalıktan etkilenmesidir. Diyabetik retinopati (DR) tüm dünyada çalışma çağındaki erişkinlerde görme bozulması ve körlüğün büyük bir nedenidir. Araştırmalar kan şekeri kontrolünün DR riskini azalttığını ve eğer DR gelişmişse de durumun kötüye gidişini önlediğini gösterdi. Ancak diyabetin günümüzdeki yaygınlığı, yeni DR gelişimi ve ilerlemesinin, kan şekeri kontrolüne ek başka etkili önleme ve tedavi araçları olmadıkça artacağını gösteriyor. Diyabetiklerde kan basıncını azaltmak için simültane tedavi bir yaklaşım olarak önerildi.

Çalışma özellikleri

Ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Avrupa’da, 2457 tip 1 ve 9512 tip 2 diyabetik hastada kan basıncını düşürücü metotların etkisini araştırmak için yapılan 15 araştırmayı derledik.

Araştırmalara 16 ile 2130 arasında katılımcı alındı, 2 – 9 yıl arasında izlem yapıldı. 15 araştırmadan 6’sına bir ya da fazla ilaç şirketi fon sağladı. Başka 7 araştırma da ilaç şirketlerinden, genellikle araştırma ilacı temini şeklinde destek sağladı. Kalan 2 araştırma devlet desteği ve kurumsal desteklerle yürütüldü. Kanıtlar 2014 Nisanına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Genel olarak, derlenen araştırmalar diyabetik retinopatiyi önlemek için kan basıncını düşürmeye, diyabet tipinden ve bazal kan basıncı düzeyinden bağımsız olarak mütevazı bir destek sağladı. Ancak kanıtlar, kan basıncını düşürmenin, oluşmuş DR’yi kötüleşmeden koruduğunu veya DR’nin lazer ya da başka tedavi gerektiren daha ileri aşamalarını önlediğini göstermedi.

Diyabetik hastalarda tansiyon düşürücü tedavi, başka sağlık nedenleriyle de istenir ancak eldeki kanıtlar sadece DR’yi önlemek ya da yavaşlatmak için kan basıncını düşürmeyi haklı kılmıyor.

Kanıt kalitesi

Genel olarak kanıtların kalitesi, raporlanan bilgiye bağlı olarak düşükle orta arasında. Kalite, bazı çalışmalar izlem zamanlarındaki sonuçları tüm katılımcılar ya da çoğu katılımcılar için raporlamadığı ve farklı çalışmaların sonuçları yüksek tutarlılık göstermediğinden düşürüldü.

Kaynak

Do DV, Wang X, Vedula SS, Marrone M, Sleilati G, Hawkins BS, Frank RN. Blood pressure control for diabetic retinopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD006127. DOI: 10.1002/14651858.CD006127.pub2

Orijinal özet için: Diyabetik Retinopatiyi Önlemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar