Osteoartrit Ve Romatoid Artritli Hastalarda Diz Eklemi Değişiminde Kullanılan İmplantlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Osteoartrit ve romatoid artritli hastalarda diz ekleminin arka çapraz bağı koruyarak değişiminde kullanılan sabit insertli implantlara kıyasla hareketli insertli impantların fayda ve zararlarına dair kanıtları derledik. 19 araştırma bulduk.

Arka plan

Bazı hastalarda diz ekleminde artrit nedeniyle oluşan hasar ve ağrı ameliyat gerektirecek kadar çok şiddetli olabilir. Bu hastalarda diz eklemi bir protezle değiştirilebilir. Total diz değişimi ameliyatında kemiklerin uzun uçları da değiştirilir ve aralarına bir plastik ara parça (insert) konur.

Nispeten doğal bir eklem sağlamak için, sabit insertli protezler gibi hareketli insertli protezler de üç parçalıdır. Hareketli olanda polietilen insert, metal tibial parça içinde küçük bir rotasyon yapabilir. Bu tasarım hastanın dizin iki yanına birkaç derece daha fazla dönebilmesine izin verir. Sabit tasarıma kıyasla hareketli tasarım diz çevresindeki bağlar gibi yumuşak dokuların daha fazla desteğine ihtiyaç duyar. Eğer yumuşak dokular yeterince güçlü değilse hareketli insertli dizlerin yerinden çıkma ihtimali daha fazladır. Ayrıca maliyetleri de daha yüksektir.

Çalışma özellikleri

Osteoartrit ve romatioid artritli 1641 katılımcıyla 27 Şubat 2014 tarihine kadar yapılan 19 araştırma bulundu. Hastalar ameliyat sonrası en az 6 ay izlendi. Çoğunluğu (%98.5) oseoartrit hastasıydı. 19 çalışmanın 7’sine protez üreticisi fon sağladı; 8 çalışmada fon kaynağı bildirilmedi.

Ameliyattan en az 6 ay sonraki sonuçlar

Diz ağrısı (yüksek skor az ağrı)

* Sabit protezli gruptaki hastalar 0 – 50 arası KSS skalasında ağrılarına hareketli protez grubundan 0.09 puan daha yüksek değer biçti (%2.4 mutlak fark).

Sabit protezli hastalar ağrılarına 41.49 puan değer biçerken hareketli protezliler 41.40 puan değer biçti.

Klinik ve işlev skorları (yüksek skor daha iyi işlev)

* Sabit protezli gruptaki hastalar 0 – 100 arası KSS skalasında ağrılarına hareketli protez grubundan 0.10 puan daha düşük değer biçti (%0.1 mutlak fark).

Sabit protezli hastalar ağrılarına 84.4 puan değer biçerken hareketli protezliler 84.5 puan değer biçti.

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (yüksek skor daha iyi)

* Sabit protezli gruptaki hastalar 0 – 100 arası SF-12 skalasında fiziksel yaşam kalitelerine hareketli protez grubundan 1.96 puan daha düşük değer biçti (%1.96 mutlak fark).

Sabit protezli hastalar fiziksel yaşam kalitelerine 40.34 puan değer biçerken hareketli protezliler 42.30 puan değer biçti.

Revizyon ameliyatı

* Hareketli protez grubundaki1000 dizden sabit protez grubuna göre 3 daha fazlasında ikinci ameliyat gerekti. Bu tesadüfe bağlı olabilir.

Hareketli gruptaki her 1000 dizden 14’ünde ve sabit protez grubunda her 1000 dizden 11’inde revizyon ameliyatı gerekti.

Mortalite

* Hareketli protez grubundaki1000 hastadan sabit protez grubuna göre 11 daha fazlası öldü. Bu tesadüfe bağlı olabilir.

Hareketli gruptaki her 1000 hastadan 33’ü ölürken sabit protez grubunda her 1000 hastadan 22’si öldü.

Reoperasyon oranı

* Her iki grupta da 1000 dizden 12’sinde yeniden ameliyat gerekti.

Başka ciddi ters olaylar

* Sabit protez grubunda her 1000 dizden, hareketli protez grubuna göre 1 fazlasında başka ciddi ters olay görüldü. Bu tesadüfe bağlı olabilir.

Sabit protez grubunda 1000 dizden 7’sinde hareketli grupta 6’sında başka ciddi ters olay görüldü.

Kanıt kalitesi

Hareketli insertli protezlerle sabitlere kıyasla ağrıda az bir fark olur ya da hiç olmaz (orta kalitede).

Hareketli insertli protezler, sabitlere kıyasla işlevde, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde, revizyon ameliyatında, mortalitede, yeniden ameliyat oranında ve ciddi ters olaylarda az bir farka neden olur ya da hiç olmaz (düşük kalitede).

Kaynak

Hofstede SN, Nouta K, Jacobs W, van Hooff ML, Wymenga AB, Pijls BG, Nelissen RGHH, Marang-van de Mheen PJ. Mobile bearing vs fixed bearing prostheses for posterior cruciate retaining total knee arthroplasty for postoperative functional status in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD003130. DOI: 10.1002/14651858.CD003130.pub3

Orijinal özet için: Sabit - Hareketli İnsert Protez

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar