Hipotiroidide Çin Bitkisel İlaçları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Hipotiroiddi tedavisinde Çin bitkisel ilaçlarının etkileri nedir?

Arka plan

Hipotiroidi, tiroid bezinin vücudun önemli işlevleri için önemli olan tiroid hormonunu yeterli miktarda üretmemesidir. Erişkinlerde yorgunluk, uyuşukluk, soğuğa duyarlık artışı, kabızlık, ciltte solukluk, kırılgan saç ve tırnaklar, şişkin yüz, kaba ses, açıklanamayan kilo alımı, kas ağrıları, hassasiyet, eklemlerde ağrı, sertlik ve şişme, ağrır adet kanamaları ve depresyon gibi belirtileri gösterir. Bebek ve ergenlerde ise büyümede ve ruhsal gelişmede gerilik, kalıcı dişlerin gelişiminde ve ergenlikte gecikme gibi belirtiler olur.

Çin felsefesi ve tıbbına göre evrensel maddenin ana bileşenleri Yin ve Yang’dır. Yang eksikliğinde vücudun iyi işlev görmesini muhafaza için gereken enerji üretilemez ve hipotiroidi belirtileri ortaya çıkabilir. Çin bitkisel ilaçlarının Yang’ı yeniden kazandırdığı düşünülür ancak bilinen bir spesifik mekanizma yoktur.

Sonuçlar

Hipotiroidide Çin bitki ilaçlarının etkilerini araştıran bitmiş ya da sürmekte olan bir randomize araştırma bulamadık. Bu nedenle bu tedavinin etkisi belirsiz.

Güncellik

Kanıtlar 2014 Eylülüne kadar güncel.

Kaynak

Ke L, Hu Y, Yang K, Tong N. Chinese herbal medicines for hypothyroidism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD008779. DOI: 10.1002/14651858.CD008779.pub2

Orijinal özet için: Hipotirodidide Çin Bitkileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv