Remisyona Giren Epilepsi Hastalarında Anti-epileptik İlaçların Erken Veya Geç Kesilmesi

Cochrane derleme özeti

Epilepsi, beyinden çıkan anormal elektriksel deşarjların yol açtığı nöbetlerle seyreden bir hastalıktır. Olağan tedavisinde nöbetleri önleyen anti-epileptik ilaçlar (AEİ’ler) kullanılır ancak uzun dönemde yan etkileri vardır. Hasta remisyona girip nöbetler kesildiğinde en iyisi bu ilaçların kesilmesi olabilir ancak bunun doğru zamanı hala belirsiz.

Bu derlemenin eski versiyonuna eklenebilecek yeni araştırmalar için 2014 Haziranında elektronik veri tabanlarını taradık. Bu güncellemenin analizi 16 yaş altındaki 824 çocukla yapılan aynı 5 araştırmayı içeriyor. Araştırmalarda çocuklar ilaçların, 2 yıllık nöbetsiz dönem bitmeden (erken) veya bittikten sonra (geç) kesildiği gruplara atandı.

Tüm kanıtlar göz önüne alındığınd, AEİ’leri 2 yıldan önce kesmenin nöbetlerin nüks etme riskini %35 kadar artırdığını bulduk. Bu yüzdelik oran, kısmi nöbetleri olan ve EEG kaydı anormal olan çocuklarda arttı. Nüks oranının yüksekliğiyle ilişkili olabilecek diğer faktörler epilepsinin 2 yaş altı veya 10 yaş üstünde olmak, status epileptikus öyküsü; 70’in altında IQ ve tedavi öncesi ve esnasında nöbet sıklığının yüksek olması oluşturuyor. Derlenen araştırmalar toplam olarak orta kalitede kanıt sağladı.

Araştırmaların bu derlemesinde, çocuklarda, özellikle kısmi nöbetleri ya da EEG’si anormal olanlarda AEİ’leri kesmeden önce en az 2 yıl ya da daha fazla beklemeyi destekleyen kanıtlar bulundu.

Nöbetleri kesilen epilepsili erişkinlerde anti-epileptik ilaçların kesilmesinin en iyi zamanını gösteren yeterli kanıt bulunmuyor.

Generalize nöbetleri olan çocuk ve erişkinlerde anti-epileptik ilaçları kesmenin en iyi zamanını gösteren kanıt bulunmuyor.

Özellikle generalize tipte nöbetleri olanlar ve erişkinlerde daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Strozzi I, Nolan SJ, Sperling MR, Wingerchuk DM, Sirven J. Early versus late antiepileptic drug withdrawal for people with epilepsy in remission. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD001902. DOI: 10.1002/14651858.CD001902.pub2

Orijinal özet için: Antiepileptik İlaçların Kesilmesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar