Gebelerde Piyelonefrit Yönetiminde Kan Testlerinin Sonuçları İyileştirmede Etkinliği

Cochrane derleme özeti

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları (İYE) olağan görülür, çoğu kadın hayatı boyunca an az bir defa İYE geçirir. Piyelonefrit, üst idrar yollarını etkileyen bir İYE’dir, gebe kadınlarda hastaneye yatış gerektiren durumlar arasında en sık görülenidir.

Genellikle tanı koymak ve hastanın ihtiyaçlarına uygun antibiyotik tedavisini ayarlamak için, hem idrar hem de kan testleri yapılır. Bazı şiddetli piyelonefrit vakaları hastaneye yatış ve İV antibiyotik tedavisi gerektirir. Daha önce yapılan bazı araştırmalarda, hastalığın yönetiminde kan testleri ya da kültürü yapmadan, sadece idrar tetkiki yapmanın, hem idrar hem de kan testi yapılan güncel yaklaşım kadar etkili ve güvenli olduğu bildirildi. Bu araştırmalar idrar tahlilinin, piyelonefrit yönetiminde fazladan bir klinik değer sağlamayan kan tetkikini lüzumsuz kıldığını da gösterdi. Sadece idrar tahlili yapmak önemli bir mali tasarruf da sağlayabilir.

Bu derleme, gebelerde piyelonefrit yönetiminde rutin kan kültürlerinin etkinliğini değerlendirmeyi hedefliyor. Ancak, gebe kadınlarda piyelonefrit bakımında rutin kan kültürlerinin etkinliğini inceleyen randomize kontrollü araştırma verisi bulamadık.

Gebelerde piyelonefritin kan kültürü yapılarak ve yapılmadan idaresinin etkinliğini değerlendiren, ayrıca ters etkileri, ve kan kültürlerini dışlamanın potansiyel mali etkinliğini değerlendiren daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gomi H, Goto Y, Laopaiboon M, Usui R, Mori R. Routine blood cultures in the management of pyelonephritis in pregnancy for improving outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD009216. DOI: 10.1002/14651858.CD009216.pub2

Orijinal özet için: Gebelikte Piyelonefrit Kan Kültürü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar