Elektif Cerrahi Düşünülen Hastalar İçin Cerrahın Performans Verilerinin Provizyonu

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Elektif cerrahiye girmeyi düşünen hastalara cerrahın performansı hakkında bilgi sağlamanın etkisine dair kanıtları derledik. Elektif cerrahi, “doğası gereği acil olmayan ameliyat; tavsiye edilmekle beraber hastanın sağlığını ya da prosedürden beklenen sonucu etkilemeden ileriye yönelik planlanabilir” şeklinde tanımlanıyor (Dox 2004, p. 452).

Arka plan

Cerrahların performansını ölçmenin genellikle daha iyi cerrahi sonuçlar sağlayan iyi bir uygulama olduğu düşünülür. Ferdi olarak cerrah performansı hakkında bilgi sağlamak daha tartışmalıdır ve bu bilgiyi hastalara vermenin ne gibi bir etkisi olabileceği belirgin değildir. Cerrahın performansı ile ilgili verileri elektif ameliyat olmayı düşünen hastaların erişimine açmanın, bu bilgi olmadan karar verenlere kıyasla etkisine dair kanıt olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Anahtar sonuçlar

Cerrahların performansı hakkında bilgi toplama ve raporlamanın yolları üzerine yapılmış çalışmalar var, ancak bu bilginin hastalara etkisine dair 2014 Martına kadar yapılmış bir araştırma bulamadık.

Bu kanıt eksikliği bu konu hakkında araştırma yapmakla ilgili pratik güçlükleri ve etik sorunları yansıtıyor olabilir. Örneğin cerrahlar bu tür çalışmalarda yer almaya istekli olmayabilir. Ayrıca sadece bazı hastalara cerrahın performansı hakkında bilgi sağlamada yasal ve etik sorunlar da olabilir. Ancak bu konudaki tartışmayı aydınlatmak için daha fazla bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır. Hastalar ve sağlık profesyonellerinin bu tip bilgi sağlamaya karşı tutumlarını ve potansiyel etkileri hakkındaki inanışlarını araştıran kalitatif çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Henderson A, Henderson S. Provision of a surgeon's performance data for people considering elective surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD006327. DOI: 10.1002/14651858.CD006327.pub3

Orijinal özet için: Cerrah Performansı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar