Ameliyat Sonrası Sindirim Sisteminin Toparlanması İçin Çiklet

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hastalar karın ameliyatı olduğunda sindirim sistemi birkaç gün çalışmayı kesebilir. Buna ileus denir ve ağrılı ve rahatsızlık verici olabilir. İleusun çeşitli nedenleri ve önlemenin çeşitli yolları vardır. Muhtemel yollardan biri de çiklet çiğnemektir. Bundaki fikir vücudu yemek yendiği şeklinde aldatarak sindirim sisteminin yeniden çalışmaya başlamasını sağlamaktır. İleus olağan görüldüğünden bu derleme önemli; barsak ameliyatı olan hastaların üçte bir kadarı ileustan yakındığı hesaplanıyor.

Ana bulgular

Bu derleme için toplam 9 000’den fazla katılımcıyla yapılan 81 araştırma bulundu. Çalışmalar genel olarak barsak ameliyatı ya da sezaryen ameliyatı olan hastalara odaklıydı, başka tip ameliyat olan hastalar alınan çalışmalar da bulundu. Çocuklarla az çalışma yapıldı. Çoğu düşük kaliteliydi bu da sonuçları daha az güvenilir yapıyor.

Ameliyat sonrasında çiklet çiğneyen hastaların, çiğnemeyenlere kıyasla daha erken gaz çıkarabildikleri ve barsak hareketi kazandıklarına dair biraz kanıt bulduk. Çiklet çiğneyenlerde dinlemekle barsak seslerinin de biraz daha hızlı geri döndüğüne dair biraz kanıt bulundu.

Çiklet çiğneyen ya da çiğnemeyen insanlar arasında hastanede kalış süresinde küçük fark vardı. Enfeksiyon ya da ölüm gibi komplikasyonlarda fark bulunmadı, tedavi maliyetinde fark bulunmadı.

Sonuçlar

Ameliyattan sonra çiklet çiğnemenin sindirim sisteminin toparlanmasına yardım edebileceğine dair biraz kanıt var. Ancak derlenen çalışmalar genel olarak düşük kalitede bu da sonuçların güvenilir olmayabileceği anlamına geliyor. Ayrıca ileusu etkileyen birçok faktör ve ileus riskini azaltmaya yönelik modern tedavi planlarının bulunduğu da biliniyor. Bu nedenle ameliyat sonrasında çiklet kullanımını daha fazla araştırmak için daha büyük, daha iyi kalitede, farklı tipte ameliyatları inceleyen daha fazla araştırma ve sağlık bakım sistemindeki yakın değişimleri göz önüne almak gerekiyor.

Kaynak

Short V, Herbert G, Perry R, Atkinson C, Ness AR, Penfold C, Thomas S, Andersen H, Lewis SJ. Chewing gum for postoperative recovery of gastrointestinal function. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD006506. DOI: 10.1002/14651858.CD006506.pub3

Orijinal özet için: Ameliyat Sonrası Çiklet

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar