Diz Kapağı Dislokasyonunda Cerrahi Dışı veya Cerrahi Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Diz kapağı (patella) dizin önünde bulunan oval şekilli bir kemik. Kuadriseps kasının tendonuyla birleşiktir ve femurun alt ucundaki bir oluk içinde hareket eder. Patella bu oluğun dışına kaydığında dislokasyon söz konusu olur. Tipik olarak genç ve fiziksel aktif insanlarda, mesela bir sportif eylem esnasında ayaklar yere yapışık ve bükülmüş diz üzerinde döndüklerinde oluşan minimal travma sonucu ortaya çıkar. En sık ve tekrarlayan belirtisi patellanın stabilitesinin bozulmasıdır. Diz eklemi kemiklerinde şekil anormalliği, çevre kaslarda zayıflık ya da diz dışı yumuşak dokularda katılaşma olabilir.

Patella yerinden çıktığında diz ekleminin yumuşak dokuları yaralanır, bu da bir rehabilitasyon dönemi gerektirir. Bu tedaviler arasında tespit, atelleme, egzersiz, el tedavisi, bantlama ve ultrason ya da elektrik uyarımı gibi elektroterapi şekilleri yer alır. Ancak bazı hekimler yaralı bağlar ve kaslara ameliyatla tamir ya da rekonstrüksiyon uygulanıp femur alt ucuna yeniden şekil verildiğinde ya da patellanın tibia’ya yapışma yeri değiştirilip patellanın yeniden çıkmasına sınır konduğunda sonuçların daha iyi olabileceğini öneriyor.

Çalışmalar ve sonuçlar

Bu derleme eski versiyonun güncellemesidir. Tıbbi literatür 2014 Ekime kadar tarandı ve ameliyatı diğer tedavilerle kıyaslayan toplam 344 katılımcılı 6 randomize araştırma bulundu. Tüm katılımcılarda ilk çıkık tedavi edildi. Ortalama katılımcı yaşı 19 – 26 arası olup dört çalışmaya çoğu ergen olmak üzere çocuklar ve erişkinler alındı. İzlem süreleri 2 - 9 yıl arasındaydı.

Anahtar sonuçlar

Derlemede ameliyat olan hastalarda 2 – 5 yıllık izlemde dislokasyonun yeniden görülme riskinin olmayanlara kıyasla daha düşük olduğuna dair kanıt bulundu. 6 – 9 yıllık izlem için kanıtlar daha zayıf olup ameliyat sonrasında risk artışı dışlanamıyor. Hastanın değerlendirdiği diz ve fiziksel işlev ölçütleri hakkındaki çok sınırlı kanıtlar gruplar arasında fark göstermedi. Diz kapağı bozukluklarına spesifik bir sonuç ölçütüne dair kanıtlar 2 – 5 yıl için ameliyattan yana olsa da 6-9 yıl için kanıtlar ameliyattan yana bir fayda göstermedi ve cerrahi dışı tedavi lehine kaydı. Sadece bir çalışma tedavinin ters etkilerini raporladı, ameliyattan sonra 4 büyük komplikasyon bildirildi. Cerrahi grubunda biraz daha fazla hastada 6 – 9 yıl içinde sonradan ameliyat olsa da bu sonuç için kanıtlar karar verdirici değildi.

Kanıt kalitesi

Çalışmalar küçüktü ve tasarım ve yürütümlerinde bazı zaaflar vardı. Kant kalitesi genel olarak çok düşük olduğu için bulgularımızdan çok şüpheliyiz.

Kararlar

Derlememizde ilk defa diz dislokasyonu olan hastalarda cerrahi ve cerrahi dışı tedavilerin sonuçlarında anlamlı bir farkı onaylamak için kanıtların yeterli kalitede olmadığı kararına varıldı. Tekrarlayan dislokasyonlu hastalarla yapılan çalışma bulunmadı. Uzmanların anlaşmasına dayanan ve çok sayıda katılımcıyla yürütülen iyi kalitede araştırma çalışmaları yapılması gerekiyor.

Kaynak

Smith TO, Donell S, Song F, Hing CB. Surgical versus non-surgical interventions for treating patellar dislocation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD008106. DOI: 10.1002/14651858.CD008106.pub3

Orijinal özet için: Diz Dislokasyon Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv