Küflü Binalarda Solunum Yolu Enfeksiyonları Ve Astım Belirtilerini Önlemek Ve Azaltmak İçin Müdahale

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Derlememiz rutubet ve küften hasar görmüş binaları tamir etmenin, solunum belirtileri ve astımı azaltması veya önlemesinin mümkün olup olmadığını anlamayı hedefliyor.

Arka plan

Evler, iş yerleri ve kamu binalarında rutubet hasarı global olarak çok yaygın bir problemdir. Yaşayanlarda astım ve solunum belirtileri görülür.

Çalışma özellikleri

Toplam 8028 katılımcıyla yapılan 12 araştırmayı derledik. 3’ü randomize kontrollü, 9’u non-randomize kontrollü araştırmaydı. Tamiratlarda evler, okullar ve bir araştırmada ofis binasından nem ve küfün giderilmesi hedeflendi.

Anahtar sonuçlar

Tamirat yapılmamasına karşı tamirat

Küfü gidermek için evlerin tamiri, astımla ilişkili belirtiler ve solunum enfeksiyonlarını müdahale yapılmamasına kıyasla azalttı. Astımlı hastalarda astım ilaçları kullanımını da azalttı.

Küften hasar görmüş bir ofisin tamiratı da astım ve solunum belirtilerini tamirat yapılmayan bir ofise kıyasla azalttı. Tam veya kısmi tamirat belirtilerde fark getirmedi. Ancak kanıtlar düşük ve çok düşük kalitede.

Sakinlere bilgi vermeye kıyasla evlerin tamiratı

Evlerin tamiratının, astımlı çocuklarda astım belirtilerine net bir faydası olmadığına dair orta kalitede kanıt bulundu.

Sorunu olmayan okullara kıyasla okulların tamiratı

Değerlendirilen belirti ölçütlerinden sadece öğrencinin soğuk algınlığı nedeniyle hekim ziyaretleri daha seyrekti. Öğrencilerdeki diğer solunum belirtileriyle ilgili sonuçları tutarsızdı.

Okullarda çalışan erişkinlerde tamiratın faydalı olduğuna dair net kanıt bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşükten ortaya kadar değişkendi. Çok farklı belirtiler ölçüldü ve araştırmalar farklı şekillerde tasarlandı, bu nedenle sağlam sonuçlar çıkarmak zor. Belirtilerin daha iyi ölçümünü yapan, tercihan küme randomize tasarımlı daha iyi araştırmalar yapılması gerekiyor

Kaynak

Sauni R, Verbeek JH, Uitti J, Jauhiainen M, Kreiss K, Sigsgaard T. Remediating buildings damaged by dampness and mould for preventing or reducing respiratory tract symptoms, infections and asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD007897. DOI: 10.1002/14651858.CD007897.pub3

Orijinal özet için: Mekanlarda Küf Ve Astım

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv