Doğumun Üçüncü Aşamasında Plasenta Doğumu İçin Aktif, Bekleyici Ya da Karışık Yönetim

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bebek doğduktan sonra uterus plasentanın ayrılması için kasılmalarını sürdürür. Ardından anne plasentayı doğurur. Buna doğumun üçüncü aşamasının bekleyici yönetimi denir. Üçüncü aşamada aktif yönetimse üç bileşenden oluşur: 1) uterotonik ilaç vermek; 2) kordonu erken (genellikle uterotonikten önce, birlikte ya da hemen sonra) ve kordon nabzı durmadan klemplemek; 3) kontrollü kordon traksiyonu. Bu üç bileşenin spesifik uygulama yolları genellikle farklıdır. Karışık idarede bu bileşenlerin hepsi değil de bazıları kullanılır. Aktif yönetim, doğumda şiddetli kan kaybını azaltmak için getirilmiştir. Bu kanamalar düşük gelirli ülkelerde; kötü bakılmış, anemik ve enfeksiyon hastalıkları olma ihtimali fazla olan kadınlarda büyük bir ölüm nedenidir. Yüksek gelirli ülkelerde şiddetli kanama çok daha az sıklıkta görülse de aktif idare birçok ülkede standart uygulama oldu.

Derleme sorusu

Bu derlemede doğumun üçüncü aşamasında farklı idare yolları incelendi ve tüm kadınlar, özellikle de şiddetli kanama riski düşük kadınlarda faydaları ve zararlarının neler olduğu sorusu araştırıldı.

2014 Mayısına kadar yayınlanmış, toplam 8247 kadınla yapılan 7 araştırma bulduk. 6’sı yüksek gelirli, biri düşük gelirli ülkelerde ve tümü de hastane ortamlarında yapıldı. Dört araştırmada aktif ve bekleyici idare; üçünde aktif ve karışık idare kıyaslandı.

Sonuçlar

Genel olarak kanıtların kalitesi düşüktü ve bulgulara güvenmek için daha fazla veriye ihtiyaç var. Şiddetli kanama riskine bakılmadan tüm kadınlar için, aktif idare şiddetli kanama ve anemiyi azalttı. Ancak bu yol, bebek doğum tartısını düşürdü, anne kan basıncını, doğum sonrası ağrıları, kusmaları ve hastaneye kanamayla dönen kadın sayısını artırdı. Kanama riski düşük kadınlarda, şiddetli kanama riskinde fark olmamakla beraber bulgular benzerdi.

Genel olarak

Kadınlar, aydınlatılmış tercih yapabilmeleri için antenatal dönemde bilgilendirilmelidir. Annelerin yaşadığı bazı ters etkilerden spesifik ilaçlar kullanılarak kaçınmak mümkün olabilir. Kordon klemplemeyi geciktirmek doğum tartısında azalmayı önleyerek bebeğe fayda sağlayabilir. Ayrıca aktif idarenin diğer bileşenlerini kullanmadan sadece bir uterotonik vermek şiddetli kanamayı azaltabilir. Düşük gelirli ülkelerde daha fazla araştırma özellikle gerekiyor.

Kaynak

Begley CM, Gyte GML, Devane D, McGuire W, Weeks A. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD007412. DOI: 10.1002/14651858.CD007412.pub4

Orijinal özet için: Üçüncü Aşama Yönetimi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar