Erken Aşama Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Ameliyattan Sonra Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Erken aşama küçük hücre dışı akciğer kanseri olan hastalar ameliyattan sonra kemoterapi verildiğinde daha mı uzun yaşar?

Arka plan

Küçük hücre dışı kanser en sık görülen akciğer kanseridir. Tümör erken aşamadaysa, çok bük değilse ve uzak metastaz yoksa hekimler genellikle ameliyat yapar. Ameliyatta akciğer kısmen ya da tamamen çıkarılır. Ameliyattan sonra kalan kanser hücrelerini öldürmek hedeflenerek radyoterapi yapılabilir. Bu hastalara kanserin nüksünü önlemek amacıyla ameliyattan sonra kemoterapi de yapılabilir. Bu tedaviye yardımcı (ajuvan) kemoterapi denir.

1995 yılında, bu hastalarda radyoterapiyle birlikte ya da olmadan yapılan ameliyat ve kemoterapiyle ilgili araştırmaların sistematik derlemesi ve ferdi hasta verilerinin meta analizini yaptık. Bu derlemede kemoterapinin küçük-hücre dışı akciğer kanserli hastaların yaşamını uzatıp uzatmadığının belirsiz olduğu bulundu.

Bu derlemeden sonra birçok yeni çalışma yapıldı. Bu yeni sistematik derleme ve meta analize eski ve yeni tüm araştırmalar dâhil edildi. Derlemede ameliyattan sonra radyoterapiyle birlikte ya da olmadan yapılan kemoterapinin a) hastaların yaşamını uzatıp uzatmadığı, b) kanser nüksünü önleyip önlemediği ve c) metastazları önleyip önlemediğini anlamayı hedefledik.

Araştırmalarda aşağıdaki kıyaslamalar yapılan hastaları meta analize aldık:

a) Ameliyat + ajuvan kemoterapiye karşı ameliyat ve

b) Ameliyat + radyoterapi + ajuvan kemoterapiye karşı ameliyat + radyoterapi.

Derleme sonuçları ilk olarak Lancet’te 2010 yılında yayınlandı.

Çalışma özellikleri

Araştırmalar için 2013 Aralığında literatür taraması yaptık. Toplam 8447 katılımcıyla yapılan 26 araştırmada ilk meta analiz (a) ve toplam 2660 katılımcıyla yapılan 12 araştırma ikincisi (b) yapıldı. Araştırmalar 1979 ile 2003 yılları arasında yürütüldü.

Anahtar sonuçlar

Sonuçlar radyoterapiyle ya da olmadan ameliyat ve ardından kemoterapi yapılan hastaların (radyoterapi yapılsa da yapılmasa da) kemoterapi olmayanlardan daha uzun yaşadığını gösterdi.

5 yılın sonunda ameliyat + kemoterapi alan her 100 hastadan 64’ü yaşarken, sadece ameliyat olanlardan 60’ı hayattaydı.

Aynı süre sonunda, ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi yapılan her 100 hastadan 33’ü hayattayken, sadece ameliyat ve radyoterapi olanlardan 29’u hayattaydı.

Araştırmalarda yaşam kalitesi bilgileri rutin olarak toplanmadı, toksisiteyi değerlendiren ve raporlayan çalışmalarda bunların idare edilebilir olduğu düşünüldü.

Her iki meta-analizde de kemoterapinin etkisinde; verilen kemoterapi tipine, diğer araştırma özelliklerine veya hasta tipine göre küçük değişkenlik vardı.

Kanıt kalitesi

Bu sistematik derleme ve ferdi hata bilgilerinin meta analizleri altın standart olarak kabul edilir. Mümkün olan tüm çalışmaları derledik. İlkine tüm katılımcıların %92’si, ikincisine %86’sı alındı.

Yapılacak daha fazla araştırmanın bu sonuçları değiştirmesinin muhtemel olmadığından eminiz. Araştırmalarda tasarım ve yürütüm iyiydi, derleme sorusuna yönelikti ve etkiler çalışmalar arasında tutarlıydı. Bu derlemeye alamadığımız herhangi bir verinin etkisi küçük olacaktır.

Kaynak

Burdett S, Pignon J, Tierney J, Tribodet H, Stewart L, Le Pechoux C, Aupérin A, Le Chevalier T, Stephens RJ, Arriagada R, Higgins JPT, Johnson DH, Van Meerbeeck J, Parmar MKB, Souhami RL, Bergman B, Douillard J, Dunant A, Endo C, Girling D, Kato H, Keller SM, Kimura H, Knuuttila A, Kodama K, Komaki R, Kris MG, Lad T, Mineo T, Piantadosi S, Rosell R, Scagliotti G, Seymour LK, Shepherd FA, Sylvester R, Tada H, Tanaka F, Torri V, Waller D, Liang Y. Adjuvant chemotherapy for resected early-stage non-small cell lung cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD011430. DOI: 10.1002/14651858.CD011430

Orijinal özet için: Küçük Hücre Dışında Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv