Akut Sürekli Hemodiyafiltrasyon Veya Hemofiltrasyon İçin Laktat Tamponluya Karşı Bikarbonat Tamponlu

Cochrane derleme özeti

Akut böbrek hasarı olan hastalarda (ABH) böbrek işlevleri ciddi ölçüde kaybedilir ve atık maddeler vücuttan giderilemez. Bu durunda diyaliz (hemofiltrasyon) yapmak gerekir, bunu için de atıkların verileceği bir diyaliz solüsyonu (diyalizat) gerekir. Farkı diyalizatların kan kimyasında değişik etkileri olur. Kan kimyasının dengesini sürdürmek kalp, dolaşım ve kan basıncı problemleri risklerini azaltmada fayda sağlar.

Toplam 171 katılımcıyla yapılan 4 randomize kontrollü araştırmanın sonuçlarını analiz ederek bikarbonat ve laktat tamponlu solüsyonların fayda ve zararlarını değerlendirdik. Kanıtlar çalışmaların tasarım ve raporlama problemleri ve katılımcı sayısı azlığı nedeniyle kusurlu. Kısıtlı kanıtlar temel alındığında bikarbonat tamponlu solüsyonlarla tedavi edilen hastaların daha az kalp ve dolaşım problemleri ve hipertansiyon olayları yaşayacağı bulundu. Çalışmalar bu solüsyonların kullanımı hakkında tavsiyede bulunmak için yeterli kanıt sağlamadı.

Kaynak

Tian J, Ma B, Yang K, Liu Y, Tan J, Liu T. Bicarbonate- versus lactate-buffered solutions for acute continuous haemodiafiltration or haemofiltration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD006819. DOI: 10.1002/14651858.CD006819.pub2

Orijinal özet için: Bikarbonat Ve Laktatlı Diyaliz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar