Beyin Ameliyatından Sonra Nöbetleri Önlemek İçin Antiepileptik İlaç Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Önceden epilepsisi olmayan hastalarda beyin ameliyatından sonra görülen nöbetleri önlemek için antiepileptik ilaçlar (AEİ) kullanılıyor. Az sayıda çalışmada farklı AEİ tedavileri birbirine karşı kıyaslanırken diğerlerinde plaseboya ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı.

Bu derlemede AEİ tedavileri arasında; nöbet geçiren hasta sayısı, ölen hasta sayısı ve ameliyat sonrasında yaşanan ters etki sayısında görülen farklar araştırıldı.

Bilgi tabanlarını 4 Ağustos 2014 tarihine kadar araştırdık. Kriterlerimizi parsiyel epilepsili 1602 hasta ile yürütülen 8 araştırma karşıladı ve derlemeye alındı.

Koruyucu AEİ tedavilerinin ameliyattan sonra görülen nöbet sayısı, ölümler ve ters etkileri azaltmada etkili olduğunu gösterecek tutarlı kanıtlar bulamadık.

Tüm çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde makalelerde sunulan ayrıntıların eksikliği nedeniyle çalışma metotlarının kalitesinin belirsiz olduğu yargısına vardık. Yukarıda bildirilen bulguların geçerliliğini göstermek için daha fazla ve yüksek kalitede araştırma gerekiyor.

Kaynak

Weston J, Greenhalgh J, Marson AG. Antiepileptic drugs as prophylaxis for post-craniotomy seizures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD007286. DOI: 10.1002/14651858.CD007286.pub3

Orijinal özet için: Beyin Ameliyatı Ve Anti Epileptik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv