Ménière Hastalığında Pozitif Basınç Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ménière hastalığı iç kulağın baş dönmesi, işitme kaybı ve kulak çınlaması belirtileri veren bir rahatsızlığıdır. Bilinen başka bir iç kulak hastalığına sekonder olarak görüldüğünde Ménière sendomu olarak anılır. Bu hastalıkta diyetten (örneğin tuz kısıtlaması) ilaçlara (örneğin betahistin veya diüretikler), cerrahiye kadar birçok tedavi kullanıldı. Ancak Ménière hastalığının iyileşme ve alevlenmelerle dalgalı seyreden doğal süreci tedavinin değerlendirilmesini güçleştirir.

Pozitif basınçlı tedavide sekansiyel pulsatil basınç vermek için dış kulağa yerleştirilen bir cihaz (Meniett® gibi) kullanılır. Bu basınç palslarının iç kulakta vestibüler sisteme geçerek içi kulak basıncını etkilediği düşünülür. Cihaz Ménière hastalığında ikinci düzey tedavi olarak önerildi. Bu cihazı kullanabilmek için hastada kulak zarına takılmış bir timpanostomi tüpü olması gerekir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye toplam 265 katılımcı üzerinde yürütülen 5 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Tümünde Ménière hastalığı olup yaşları 19 – 74 arasındaydı. Tümünde de tedavi bir plasebo cihaza karşı kıyaslandı.

Önemli sonuçlar

Primer sonuç ölçütü olan baş dönmesi kontrolünde, ölçüm farklı şekillerde yapıldığı için farklı çalışmaların sonuçlarını kombine edemedik. Derlenen çalışmaların hiç biri müdahale grubuyla plasebo grubu arasında baş dönmesi olan günler anlamında anlamlı fark göstermedi. Sadece bir çalışmada baş dönmesi için sübjektif skorlar plasebo grubuna kıyasla basınç tedavisi grubu lehinde anlamlı derecede düşük bulundu.

İki çalışmanın sonuçlarını kombine ettiğimizde tedaviden sonra plasebo grubundaki hastaların işitme düzeylerinin basınç tedavisi grubuna göre daha iyi olduğunu bulduk.

Derlenen çalışmalarda kulak çınlamasının şiddeti ve kulakta dolgunluk algılaması ya ölçülmedi ya da yorum yapabilmemiz için yeterli bilgi sağlamadı. İşlev düzeyi için genel olarak istatistiksel anlamı olan sonuç bulamadık. “Hasta günler” de araştırıldı, bunu ölçen iki çalışmada gruplara arasında istatistiksel anlamlı fark bulamadık. Herhangi bir çalışmada komplikasyonlar veya ters etkiler bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Genel olarak çalışmalarda kayırma hatası riski değişkendi: Beşinden üçünde risk düşük, birinde belirsiz diğerinde yüksekti. Kanıtlar 2014 Haziranına kadar günceldir.

Kararlar

Karar olarak bu derlemede pozitif basınç tedavisinin etkinliğini ispatlayacak yeterli kanıt bulamadık. Daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

van Sonsbeek S, Pullens B, van Benthem P. Positive pressure therapy for Ménière's disease or syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD008419. DOI: 10.1002/14651858.CD008419.pub2

Orijinal özet için: Meniere’de Basınç Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv