Statinler Kardiyak Baypas Ameliyatı Olan Hastalarda Sonradan Gelişen Böbrek Yetmezliğini Önler mi?

Cochrane derleme özeti

Gelişen ülkelerde kalp ameliyatları rutin olarak uygulanır ve güvenlikleri anlamlı artış gösterdi. Ancak bu ameliyatların hala komplikasyonları var. Bunların arasında böbrek yetmezliği çok önemli olup ameliyat sonrasında böbrekleri yetersiz hale gelen hastalarda başka sağlık problemleri görülme ihtimali de daha fazla. Bu nedenle kalp ameliyatlarından sonra böbrek yetmezliği gelişimini önlemek büyük bir sağlık sorunu teşkil ediyor.

Baypas ameliyatında hastanın kanı vücuttan kalp ve akciğer işlevlerini yapan bir makine içine alınır ve bu çoğu büyük kalp ameliyatında da gerekir. Baypas ameliyatının kana iltihaba neden olan moleküllerin salınmasına neden olduğu bilinir. Duyarlı hastalarda bu moleküller böbrek yetmezliğine neden olabilir. Statinler kanda lipid düzeylerini düşürüp kalp ve damar hastalıklarını önlemede yardımcı olması için kullanılan ilaçlardır. Statinler kanda genel iltihap düzeyini de düşürür görünüyor. Hayvan çalışmaları statinlerin kalp cerrahisi sonrasında böbrek yetmezliğini önlemeye faydası olabileceğini gösterse de ters etkilere de neden olabilirler. Statinlerin rutin olarak kullanılabilmesinden önce daha fazla kanıt gerekiyor.

Bu derleme kalp ameliyatı esnasında statin kullanımının böbrek yetmezliğini önlemeye faydası olup olmadığına ve hastalar arasında statinlerin ne kadar iyi tolere edildiğine dair kanıtları değerlendirmeyi hedefliyor. Literatürü 2015 Ocak ayına kadar taradık ve toplam 662 katılımcı ile yürütülen 7 araştırmayı derledik. Bu çalışmalarda kalp ameliyatı planlanan hastalara statin ya da plasebo verildi ya da hiç tedavi verilmedi. 6 çalışmada (467 katılımcı) böbrek yetmezliği oranları raporlandı. Derlenen 7 çalışmadan 6’sında yüksek kayırma hatası riski bulduk.

Statin alan ve almayan hastalar arasında böbrek yetmezliği oranında fark olmadığı bulundu. İki çalışmada (195 katılımcı) girişim sonrası serum kreatinini raporlandı. Serum kreatin düzeyinin statin grubunda daha düşük olduğunu bulduk (böbrek işlevinin daha iyi olduğunun göstergesi). Diğer kararlar az sayıda çalışmayla sınırlıydı. Ancak statin alan hastalarda daha az diyaliz ihtiyacı olduğu görülmedi. Hastanede ölüm ve ters olay oranları daha yüksek bulunmadı.

Kaynak

Lewicki M, Ng I, Schneider AG. HMG CoA reductase inhibitors (statins) for preventing acute kidney injury after surgical procedures requiring cardiac bypass. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010480. DOI: 10.1002/14651858.CD010480.pub2

Orijinal özet için: Baypas Ameliyatında Statin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv