Yapılandırılmış Bir Sorgulama (IQCODE) Kullanımıyla Yaşlılarda Hafızada Ve Günlük İşlevlerdeki Değiş

Cochrane derleme özeti

Demansı olabilecek hastaları daha iyi değerlendirmek sağlıkta ve sosyal bakımda bir öncelik taşıyor. Demans tanı oranlarını yükseltmek için yakınlarda yapılan girişimler ciddi ilgi uyandırdı. Halen elimizde demans testi için üzerinde anlaşmaya varılmış bir yaklaşım bulunmuyor. Demans telkin eden hafıza ve düşünce problemleri olan insanları belirlemede faydası olabilecek birçok test var, ancak hangisinin en iyisi olduğu hakkında anlaşma bulunmuyor. Bazı testler belirli tipe sağlık kurumları için diğerlerinden daha uygun olabilir.

Derlememiz demansın sorgulama temelli bir değerlendirme olan IQCODE’nin (Informant Questionnaire for Cognitive Decline in the Elderly) doğruluğuna yöneliktir. Hastane ortamında kullanıldığında IQCODE’un ne derece faydalı olduğunu tasvire çalıştık. ‘Hastane’ deyimi şemsiyesi altına, genel hastane klinik ve servisleri ve bunlar içindeki yaşlı insan servislerinin yanı sıra, hafıza uzmanlık klinikleri ve yaşlılık psikiyatri ünitelerini de dâhil ettik.

Hastane ortamında IQCODE kullanımını inceleyen yayınlanmış araştırmalarla ilgili olarak elektronik bilgi tabanlarını taradık. İlk yayınlananlardan itibaren 2013 Ocak ayı dâhil olmak üzere tüm makaleleri araştırdık.

Konuya ilişkin ve sonuçları tek bir analizde kombine edilmeye uygun 13 çalışma bulduk. Bu makalelerden 6’sında (1352 katılımcı) hafıza klinik ya da servisi gibi “uzman” servislerde yapılan çalışmalar raporlandı. 3 makalede (566 katılımcı) genel yaşlı erişkin servislerinde yürütülen çalışmalar raporlandı ve 4’üne de (827 katılımcı) hem uzman hem de genel servisler dâhil edildi.

Erişilebilen makalelerin özeti olarak, IQCODE’nin genel hastane ortamında muhtemel demansı “dışlamada” faydalı olduğu bulundu. Bu, IQCODE testinde düşük skor alan bir kişinin muhtemelen demansı olmadığı anlamına geliyor. IQCODE uzman hafıza klinikleri ve psikiyatri servislerinde daha az faydalıydı. Ayrıca IQCODE’nin kısa versiyonunun geleneksel uzun versiyonla benzer sonuç verdiği de bulundu.

Değerlendirmemizin bir parçası olarak erişebildiğimiz çalışmaların tasarımlarının derleme sorusu için uygun olup olmadığına da baktık. Çalışma tasarımının iyileştirilebileceği birkaç durum belirledik. Örneğin 7 çalışmada sadece servise bulunan, IQCODE ile değerlendirilebilecek tüm hastalar dâhil edildi. Ayrıca araştırmacıların çalışmaların yürütüm ve sonuçlarını ne kadar iyi raporladıklarına da baktık. Yine raporlamanın daha iyi olabileceği birçok durum da vardı. Ortak görülen bir sorun da demanslı olduğu düşünülenlerde hafıza ve düşünce problemlerinin şiddetinin tarif edilmemesiydi ki sadece üç çalışmada raporlandı.

Özet olarak IQCODE muhtemel demansı olan erişkinlerin değerlendirilmesinde faydalı bir araç olabilir. IQCODE’nin hastane ortamlarında ne kadar faydalı olabileceğiyle ilgili hala cevapsız birkaç soru var. Örnek olarak, rutin IQCODE kullanımına başlamadan önce hastane personeli, hastalar ve bakıcıları için pratik ve kabul edilebilir olup olmadığını belirlememiz gerekiyor.

Derlememiz Birleşik Krallıktaki (Glasgow, Leicester ve Oxford) araştırma merkezlerinde yerleşik bir ekipçe yapıldı. Bu çalışma için dışarıdan fon almadık ve araştırma verilerini değerlendirmemizi etkileyebilecek çıkar çelişkimiz bulunmuyor.

Kaynak

Harrison JK, Fearon P, Noel-Storr AH, McShane R, Stott DJ, Quinn TJ. Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE) for the diagnosis of dementia within a secondary care setting. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010772. DOI: 10.1002/14651858.CD010772.pub2

Orijinal özet için: IQCODE Demans Bunama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv