Küçük Çocuk Ve Bebeklerde Bronşiyolite Karşı Lökotrien İnhibitörleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bronşiyolit olan küçük çocuk ve bebeklerde lökotrien inhibitörlerinin klinik sonuçlara etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Bebeklerin yaşadığı en sık görülen solunum enfeksiyonlarından biri de, akciğerlerdeki küçük hava yollarının iltihabı olan bronşiyolittir. Bronşiyolite R. syncytial virüs ya da influenza virüsü gibi virüsler neden olabilir. Belirtileri, nezle, solunumda vızıldama, öksürük ve hapşırmadır. Önemli morbiditeye neden olur ve hastaneye yatışla sonuçlanabilir. Lökotrien inhibitörlerinin bronşiyolitte görülen hava yollarındaki iltihabı azalttığı düşünülür. 5 yaş altı bronşiyolitli çocuklarda lökotrien inhibitörlerinin plasebodan daha iyi olup olmadığını görmek için randomize kontrollü araştırma kanıtlarının derledik.

Çalışma özellikleri

2 yaş altındaki toplam 1296 katılımcıda, yapılmış 5 randomize kontrollü araştırma belirledik. Çalışmalarda montelukast, hastanede yatan bronşiyolitli bebeklerde plaseboyla kıyasladı. Kanıtlar 2014 Mayısına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Birincil sonuç ölçütü olarak hastanede kalış süresi ve tüm nedenlerden ölümleri seçtik. İkincil sonuç ölçütleri olarak klinik şiddet skoru, belirtisiz geçen gün sayısı, ventilasyon gereken bebek sayısı, nükseden solunum vızıldaması, oksijen satürasyonu, solunum hızı ve klinik ters etkiler değerlendirildi.

Motelukastın hastanede kalış süresine ve klinik şiddet skorlarına etkileri, çalışma sonuçları arasındaki önemli heterojenite (farklar) ve hesaplanan etki etrafındaki güven aralıklarının geniş olması nedeniyle belirsizdi.

Belirtisiz geçen gün sayısı ve solunum vızıldamasında nüks hakkındaki veriler sadece tek çalışmalardan sağlandı ve bu araştırmaların analizleri müdahale ve kontrol grupları arasında fark göstermedi.

952 çocukta yapılan 1 araştırmada lökotrien inhibitör grubunda 2 ölüm raporlandı; her ikisi de ilaçla ilişkili görülmedi.

Ventilasyon gereken çocuk oranı, oksijen satürasyonu ve solunum hızı hakkında veri sağlanamadı.

Son olarak, 3 araştırmada diyare, ilaç verilmesinden hemen sonra solunum vızıldaması ve döküntü gibi ters olaylar bildirildi. Çalışma grupları arasında fark olmadığı bildirildi.

Kanıt kalitesi

Hastaneden kalış süresi ve klinik şiddet skoruyla ilgili kanıtların kalitesine; tutarsızlık, örnek küçüklüğüne bağlı belirsizlik ve geniş güven aralıkları nedeniyle düşük değer biçtik ve etki olmaması ya da zarar dışlanamıyor.

Toplam olarak, güncel kanıtlar, bronşiyolitli bebekler ve küçük çocuklarda lökotrien inhibitörlerinin etkisi ve güvenliği hakkında kesin sonuçlar çıkarılmasına izin vermiyor.

Kaynak

Liu F, Ouyang J, Sharma AN, Liu S, Yang B, Xiong W, Xu R. Leukotriene inhibitors for bronchiolitis in infants and young children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010636. DOI: 10.1002/14651858.CD010636.pub2

Orijinal özet için: Bronşiolit Tedavisinde Montelukast

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv