Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda İltihabı Azaltmak İçin Kullanılan İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Ailevi akdeniz ateşi olan hastalarda kullanılan kolçisin, anakinra, rilonasept, etanersept, infliksimab, talidomid, interferon-alfa, bitkisel ürün ImmunoGuard™ ve steroid dışı anti enflamatuar ilaçlar (NSAID) gibi tedavilerin etkisi hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Ailevi Akdeniz ateşi kalıtsal bir iltihabi hastalıktır, genellikle 38° C üzerinde ateş, ağrı ve peritonit içeren atak belirtileriyle seyreder. Bu ilaçların ailevi Akdeniz hastalarında iltihabı azaltmada plasebodan ya da tedavi verilmemesinden daha iyi olup olmadığını anlamaya çalıştık ve bu ilaçları birbirine karşı kıyasladık.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 21 Mayıs 2014 tarihine kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye 3 – 53 yaşlar arasında toplam 75 katılımcıyla yapılan 4 araştırma alındı. Çalışmalarda üç ilaç, kolçisin, rilonasept ve ImmunoGuard™, plaseboya karşı kıyaslandı, tedaviler 1 – 3 ay arasında sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Atak geçiren hasta sayısı, atakların zamanı, tedavinin yan etkileri ve atak sırasında birkaç iltihap markerinin düzeyini araştırdık. Tüm çalışmalar bu sonuç ölçütlerini raporlamadı. Tedavilerin ve çalışma tasarımlarının farklı olması nedeniyle çalışmalardan sağladığımız sonuçların kombinasyonu mümkün olmadı. 15 katılımcılı bir çalışmada günde üç defa 0.6 mg dozda oral kolçisinin atak yaşayan hasta sayısını azalttığı bulundu.

Günde iki defa 0.5 mg oral kolçisin (22 katılımcı) veya rilonasept (14 katılımcı) atak yaşayan hasta sayısını değiştirmedi.

ImmunoGuard™ (24 participants) kanda atak sırasında yükselen iltihap markerlerinin düzeyini değiştirmedi; bunlar arasında sedimentasyon hızı, lökosit sayısı ve C-reaktif protein yer alıyor.

Kanıt kalitesi

Bir çalışmanın tasarımı iyiydi, diğerlerinde sonuçları etkileyebilecek tasarım problemleri vardı. İki çalışmada randomizasyonun nasıl yapıldığı net olarak açıklanmadı. İki çalışmada araştırmacıların körlenip körlenmediği raporlanmadı. İki çalışmayı terk eden hastaların gerekçeleri net olarak açıklanmadı. İki çalışma tedavi başlangıcında gruplardaki hastalık şiddetini bildirilmedi. İki çalışmada planlanan tüm sonuç ölçütlerinin raporlanıp raporlanmadığını konfirme edemedik.

Kaynak

Wu B, Xu T, Li Y, Yin X. Interventions for reducing inflammation in familial Mediterranean fever. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010893. DOI: 10.1002/14651858.CD010893.pub2

Orijinal özet için: Akdeniz Ateşinde Tedaviler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv