İdrar Kaçıran Kadınların Tedavisinde İdrar Yolundan Düşük Temperatürde Isıtma

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İdrar yolundan düşük temperatürde ısıtmanın irade dışı idrar kaçıran kadınlar için güvenli ve faydalı olup olmadığı sorusu üzerine çalıştık. Bu tedaviyi, tedavi yapılmaması ya da başka tedavilere karşı kıyaslayan randomize çalışmaları aradık.

Arka plan

İrade dışı idrar kaçırma birçok kadının karşı karşıya kaldığı bir problem. Davranış değişikliği ve çeşitli ameliyatlar gibi birçok tipte tedavisi bulunur. Üretra yoluyla yapılan düşük ısı tedavisi daha yeni bir tedavi şekli olup ameliyathane gerekmeden ofis içinde uygulanabiliyor. Bu tedavinin ne kadar iyi işe yaradığı ve ne kadar güvenli olduğu iyi anlaşılmış değil.

Çalışma özellikleri

Bu tedavinin kullanıldığı tüm randomize kontrollü çalışmaları 2014 Aralığına kadar taradık. Ortalama yaşı 50 olan toplam 173 kadınla yürütülen sadece bir araştırma bulduk. Kadınların üçte biri ısı tedavisine randomize edildi. Kadınlar 12 ay izlendi. Çalışmanın masrafını tedavinin üreticisi ödedi.

Anahtar sonuçlar

12 ayda daha az ya da çok kadının idrar kaçırmadan yakındığını ya da tekrar ameliyat olan kadın sayısında fark olup olmadığını ortaya çıkaracak bilgi sağlanamadı. Çalışma yaşam kalitesinde iyileşme göstermedi. Ciddi ya da küçük yan etkilerde fark olup olmadığına dair kanıtlar yetersizdi.

Kanıt kalitesi

GRADE yaklaşımıyla, üretral yolla yapılan ısıtma tedavisinin idrar kaçıran kadın sayısını değiştirip değiştirmediğine dair kanıt bulamadık.

Veriler sınırlı ve çalışma yürütümü kötü olduğundan ciddi ve küçük yan etkiler ve yaşam kalitesiyle ilgili, tedavi yapılmamasına kıyasla düşük kalitede kanıt bulduk.

Tedavinin başka bir ameliyata alınan kadın sayısını değiştirip değiştirmediğine dair kanıt bulamadık. Bu tedaviyi başkalarıyla kıyaslayan çalışma bulamadığımız için daha iyi ya da kötü sonuçlar sağladığını bilmiyoruz.

Kaynak

Kang D, Han J, Neuberger MM, Moy M, Wallace SA, Alonso-Coello P, Dahm P. Transurethral radiofrequency collagen denaturation for the treatment of women with urinary incontinence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010217. DOI: 10.1002/14651858.CD010217.pub2

Orijinal özet için: İnkontinenste Üretral Isıtma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar