Emzirme Döneminde Hormonal ve Non-Hormonal Doğum Kontrolü

Cochrane derleme özeti

Emziren kadınlarda doğum kontrolü tüm dünyada çok önemli, bir sonraki gebeliği geciktirmek anne ve bebek sağlığını iyileştiriyor. Her yıl milyonlarca kadın bebek sahibi olduktan sonra doğum kontrol haplarını kullanıp kullanmama kararı veriyor. Bu karar kullanılacak hapın tipi ve kullanıma ne zaman başlanması gerektiğini de içerir. Bu konuda sağlıkçılar ve sağlık hizmeti sunucuları bu konuları tartışıyor. Hormonların anne sütünü ve bebeğin büyümesini etkileyebileceği endişesi var. İdeal olarak doğum kontrolünün anne sütünün tipini, miktarını ve bebeğin büyümesini etkilememesi gerekir. Doğum kontrolüne başlanacak en iyi zamanın belirlenmesi de önemli. Aylık adetlerin ne zaman başlayacağı belirsizdir ve anne yeniden gebe kalabilir.

Kombine doğum kontrol hapları östrojen ve progestin içerir. Diğer tiplerde ise sadece progestin bulunur ya da hormon bulunmaz. Kombine ya da sadece progestin içeren metotların emzirmeyi diğer metotlardan daha fazla etkileyip etkilemediğini araştırdık. Tıbbi literatürü 2 Mart 2015 tarihine kadar taradık. Aranan araştırmalarda hormonal metotlar başka hormonal metotlara ya da plaseboya karşı kıyaslandı. Araştırma referans listelerinde de başka çalışmalar aradık, aynı maksatla yazarlarla da yazıştık.

Toplam 1482 kadınla yapılan 11 araştırmayı derledik. Araştırmalarda birçok metot incelendi: Haplar, implantlar, enjeksiyonla verilen depo ilaçlar ve hormonlu RİA’lar. Bazı eski çalışmalardan fazla veri sağlanamadı. Çoğu araştırma hormonal doğum kontrolüne bağlı büyük bir fark göstermedi.

8 araştırmanın 2’sinde hormonal doğum kontrolü kullanan kadınların daha az emzirdiğini görüldü. Birinde kombine hap, diğerinde hormonal RİA kullanıldı. Bir çalışmada implant grubunda bebekler, metot kullanmayan gruba göre daha fazla ancak depo grubundan daha az kilo aldı.

2 araştırmada kombine hapların süt miktarına ve içeriğine negatif etkisi olduğu görüldü. 1 araştırmada fazla veri raporlanmadı. Diğeri kombine hap kullananlarda süt miktarının sade progestin alanlardan daha düşük olduğu gösterdi.

Her metot için yapılan 2 kadar çalışmaya dayanarak herhangi bir spesifik doğum kontrol metodu hakkında cüzi bilgi bulduk. Sonuçlar çalışmalar arasında tutarlılık göstermedi. Daha kaliteli çalışmalarda emzirme ve bebeğin büyümesine önemsiz etki gösterildi.

Kaynak

Lopez LM, Grey TW, Stuebe AM, Chen M, Truitt ST, Gallo MF. Combined hormonal versus nonhormonal versus progestin-only contraception in lactation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD003988. DOI: 10.1002/14651858.CD003988.pub2

Orijinal özet için: Emzirmede Doğum Kontrolü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv