Erişkin Distal Tibia Kırıklarının Tedavisinde Cerrahi Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Tibianın alt ucunun kırıkları çoğunlukla motorlu taşıt kazaları gibi yüksek enerjili travmalar sonucu görülür. Tedavide ameliyat ve ameliyat dışı tedavileri kıyaslamayı amaçladık. Ayrıca çivi ve plak kullanımı gibi farklı ameliyat metotları da kıyaslandı.

Çalışma özellikleri

2014 Kasımında tıbbi veri tabanları ve araştırma tescillerinde randomize kontrollü çalışmaları aradık. Toplam 213 erişkin hasta ile yapılan ve 173 hastaya ait sonuçları kullanılabilir olan, çivilemeyi plaklamayla kıyaslayan 3 RKA bulduk. Çalışmalara kadınların iki katı kadar erkek alındı, katılımcıların ortalama yaşı 40’ın biraz üzerindeydi. Ameliyatı ameliyat dışı tedaviye karşı kıyaslayan araştırma bulunmadı.

Anahtar sonuçlar

Hastanın bildirdiği işlev sonuç ölçütleri, ters etkiler için yeniden ameliyatlar, kemikte iyileşmeme problemleri veya deformite, ağrı, enfeksiyon gibi yara problemleri veya kırıkları iyileşen hata sayıları anlamında çivileme ve plaklama grupları arasında net farklar bulamadık.

Kanıt kalitesi

Sadece üç çalışma bulabildik ve örnekler küçüktü bu nedenle sonuçlar belirsiz. Dahası bir çalışmanın metodoloji kusuru nedeniyle sonuçlarının kayırma hatası taşıması muhtemel. Bu nedenle genel kanıt kalitesinin çok düşük olduğu yargısına vardık. Bu da sonuçlardan emin olmadığımız anlamına geliyor.

Kararlar

Genel olarak erişkin tibia alt uç kırıklarında plaklamaya karşı çivileme dâhil en iyi ameliyat metodu hakkında kesin kararlar çıkarmak için kanıtlar çok düşük kalitede ve yetersiz. Bu derlemenin ilerideki güncellemelerine muhtemelen halen süren çivileme-plaklama araştırmasının sonuçları eklenecek. Bu kırıkların tedavisinde anahtar klinik sorulara yönelik başka RKA’lar yapılması gerekmekle beraber öncesinde hangi sorulara öncelik verilmesi gerektiğinin araştırılması gerekiyor.

Kaynak

Kuo L, Chi C, Chuang C. Surgical interventions for treating distal tibial metaphyseal fractures in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010261. DOI: 10.1002/14651858.CD010261.pub2

Orijinal özet için: Tibia Alt Uç Kırık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv