Kardiyoversiyonda  Anestezik İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Elektro-kardiyoversiyonda göğse elektrotlar yerleştirilerek uygulanan elektrik akımıyla kalp ritmi bozulmaları normale çevrilir. Prosedür ağrılı ve sıkıntı verici olduğundan hastanın prosedürü fark etmemesi için ilaç kullanılır. Elektriksel kardiyoversiyonda kullanılan ilaçların güvenlik ve etkinliğini kıyaslamayı amaçladık.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 27 Mayıs 2014 tarihine kadar güncel. Kardiyoversiyon yapılan toplam 1250 katılımcıyla yapılan 23 randomize kontrollü araştırma bulduk. Çalışmalarda propofol, etomidat, tiyopental, sevoflurane, midazolam ve diazepam araştırıldı. Bir anestezik ilaç bir ya da daha fazla ilaca karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Kan basıncı düşmesi, solunum durması, kardiyoversiyon başarısı, prosedürü hatırlama, bulantı ve kusma, enjeksiyon ağrısı ve prosedürden tatmin gibi klinik sonuç ölçütleri incelendi. Çalışmalarda çeşitli ilaç kıyaslamaları yapılmasının yanı sıra çalışma metotlarında ilaçların farklı dozlarda ve farklı sürelerde verilmesi gibi farklar da vardı. Bunlar nedeniyle çalışmaların sonuçları kombine edilemedi.

Kanıt kalitesi

Bu çalışmaların kalitesinin yeterince yüksek olmadığı ve derlemedeki tüm çalışmaları kombine etmenin hatalı sonuçlara götüreceği inancındayız. Çalışmalarda körleme yapılmadı.

Kararlar

Çalışmalarda yazarların çoğunluğu araştırılan tüm ilaçların, hastaları kardiyoversiyondan habersiz kılmada yeterli olduğu kararına vardı. Görüşümüze göre halen anestezistlerin kardiyoversiyon için kullandığı ilaçların değişmesi gerektiğini gösteren kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Lewis SR, Nicholson A, Reed SS, Kenth JJ, Alderson P, Smith AF. Anaesthetic and sedative agents used for electrical cardioversion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD010824. DOI: 10.1002/14651858.CD010824.pub2

Orijinal özet için: Kardiyoversiyonda Anestezi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv