Kistik Fibrozda Yeni Bir Spesifik Tedavi: İvakaftor

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kistik fibrozlu hastalarda ivakaftorun, sürvi, yaşam kalitesi ve akciğer fonksiyonları gibi klinik sonuçlara etkisini araştırdık.

Arka plan

Kistik fibrozlu hastalarda, anormal bir proteinin eylemi nedeniyle hava yolu yüzeylerinde bulunan su yetersizdir. Bu durum, hastalarda kalın ve yapışkan mukusun atılmasını zorlaştırarak, akciğerde enfeksiyonlara neden olur. İvakaftor, G551D mutasyonu (sınıf III) gibi belli kistik fibroz mutasyonları olan (sınıf III ve IV) hastalardaki anormal proteine etki eder. Bu suretle hava yollarının daha fazla su tutarak mukusun daha etkin olarak temizlenmesine ve hastalarda daha az akciğer enfeksiyonu görülmesine yardımcı olması hedeflenir. İlaç başka sınıf mutasyonları da etkiler ve halen bunu inceleyen araştırmalar yürütülüyor.

İvakaftor sınıf III ve IV mutasyonlu hastaları hedefliyor ancak şimdiye kadar sadece G551D (sınıf III) ve ΔF508 (sınıf II) mutasyonlarında araştırıldı.

Çalışma özellikleri

Toplam 378 gönüllü hastada ivakaftoru plaseboyla kıyaslayan toplam 4 araştırmayı derledik. Derlenen araştırmalara, içlerinde, en az 1 G551D mutasyonu kopyası olan hastalar olan 238 gönüllü grubu ve iki ΔF508 kopyası olan 140 gönüllü alındı. Araştırmalar 4 - 48 hafta arası sürdürüldü. Kanıtlar 5 Mart 2015 tarihine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Araştırmaları hiçbirinde ölüm raporlanmadı. İvakaftor alan G551D mutasyonlu hem çocuk hem de erişkinler, akciğer fonksiyonlarında (FEV1) iyileşme gösterdi ancak sadece erişkinler daha yüksek yaşam kalitesi skorları bildirdi. ΔF508 mutasyonlu katılımcılar bu sonuç ölçütlerinin ikisinde de iyileşme göstermedi.

Plasebo grubundaki G551D mutasyonlu katılımcılarda daha fazla öksürük bildirdi ve akciğer fonksiyonlarında azalma ataklarını daha fazla yaşadı. İvakaftor alanlar içinde daha fazla hasta baş dönmesi atakları yaşadı. İvakaftor ve plasebo alan gruplarda, her iki mutasyonu olanlar dahil benzer ve küçük sayıda hasta, istenmeyen yan etkiler nedeniyle (örneğin psikolojik sorunlar, karaciğer hastalığı, şiddetli solunum problemleri, yorgunluki artrit) tedavi kürünü ertelemek zorunda kaldı ya da tedaviyi bıraktı

Plasebo grubunda, G551D mutasyonlu çocuk ve erişkinlerden daha fazlası ciddi pulmoner alevlenmeler yaşadı. Bu alevlenmeler, ivakaftor alan daha fazla erişkinde görüldü. İvakaftor alan erişkinler hastaneye daha seyrek yatırıldı ve alevlenmeler için daha az İV antibiyotik kürü yapıldı. ΔF508 mutasyonlu hastalarda plasebo ya da ivakaftor alırken benzer sayıda alevlenme görüldü.

İvakaftor alan G551D mutasyonlu çocuk ve erişkinler kilo alırken ΔF508 mutasyonu olanlar almadı.

Sonuçlar ivakaftorun G551D mutasyonu olan 8 yaş üstündeki kistik fibrozlu hastaları için etkili bir tedavi olduğunu, ancak ΔF508 mutasyonlular için olmadığını gösteriyor. Farklı genetik mutasyonları olan hastalarda ivakaftor araştırmaları sürüyor.

Kanıt kalitesi

Araştırmaların çoğunda katılımcılar ivakaftor veya plasebo gruplarına rastgele atandı, bunu yeterli bulduk. Çoğu araştırmada yerleşim gizlemesinden de emin olduk. Ancak hastalar ve hekimlerin tedaviye körlenmesinden ve bunun sonuçlara ne etkisi olacağından emin olamadık. Maalesef araştırmaların hiçbiri tüm sonuçları net olarak raporlamadı, bazılarında da sonuçlar derlemede kullanabileceğimiz şekilde raporlanmadı ya da bazen hiç raporlanmadı. Bu durum genel olarak tüm sonuçlar hakkındaki yargımızın kesinliğini etkiledi.

Fon kaynakları

Tüm araştırmalara Vertex Pharmaceuticals Incorporated sponsorluk sağladı. Araştırmalara ilaç dışı fon kurumu olarak NIH ve Cystic Fibrosis Foundation (CFF) de destek sağladı.

Kaynak

Patel S, Sinha IP, Dwan K, Echevarria C, Schechter M, Southern KW. Potentiators (specific therapies for class III and IV mutations) for cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD009841. DOI: 10.1002/14651858.CD009841.pub2

Orijinal özet için: Kistik Fibrozis Tedavisinde İvakaftor

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv