Yanlış Tarafta Ameliyatı Önlemek İçin Müdaheleler

Cochrane derleme özeti

Yanlış tarafa ameliyat (YTA) yapılması nadir, ancak hastalar ve sağlık hizmeti sunucuları için önemli sonuçları olan ciddi bir olaydır. Cerrahi ya da invazif bir prosedür; vücudun hatalı bir kısmında, yanlış hastada uygulanabilir, ya da hastaya yanlış bir prosedür uygulanabilir. Son yıllarda YTA’yı önlemek için genellikle ameliyat öncesi doğrulama şeklinde; Evrensel Protokol geliştirme, tarafı işaretleme ve mola prosedürleri gibi birkaç yol önerildi.

Derlememizin bu güncellemesi, biri ilk derlemeden kalan 2 tane aralıklı zaman serisi araştırması içeriyor. Birinde, YTA insidensini düşürmek için, hedefe yönelik eğitim müdahaleleri değerlendirildi ve insidensi azalttığı bulundu.

Diğer çalışmada Evrensel Protokolün çıkışından önce ve sonraki YTA insidensleri değerlendirildi. Ancak, bu protokolün uygulamaya sokulmasından önce insidens, başka belirsiz nedenlerle düşmekte olduğundan, bu bulguların müdahalenin etkisiyle ilgisi belirsiz.

Genel olarak bu derleme halen, çok spesifik popülasyonlar için, nispeten düşük kalitede kanıtlar sağlayan 2 araştırma içeriyor ve daha geniş popülasyonlara genellenebilirliği de düşük.

Kaynak

Algie CM, Mahar RK, Wasiak J, Batty L, Gruen RL, Mahar PD. Interventions for reducing wrong-site surgery and invasive clinical procedures. Cochrane Database of SystematicReviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD009404. DOI: 10.1002/14651858.CD009404.pub3

Orijinal özet için: Güvenli Cerrahi Uygulama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv