Parsiyel Nöbetlerde Vagus Uyarılması

Cochrane derleme özeti

Epilepside beyinden çıkan beklenmedik elektrik deşarjları nöbetlere neden olur. Nöbetlerin çoğu tek bir antiepileptik ilaçla kontrol edilebilir ancak bazen tedaviye cevap vermez. Kontrol sağlamak için bazı hastalara, özellikle beynin tümü yerine bir kısmından çıkan nöbetlerde (parsiyel epilepsi) birden fazla antiepileptik ilaç vermek gerekebilir.

Vagus siniri (N. vagus) uyarıcısı, ilaca dirençli parsiyel epilepside ek tedavi olarak fayda sağlayan bir cihazdır. Cihaz boyun bölgesinde N. vagus’a bağlanır ve hafif elektrik uyarıları verir. Bu tedavi özellikle ilaca iyi cevap vermeyen ve ameliyata uygun olmayan hastaların tedavisi için önemlidir.

Bu sistematik derleme N. vagus uyarımının (NVU) epileptik nöbet sıklığını azaltmada ne kadar etkili olduğu ve kullanımına eşlik eden bir yan etki olup olmadığına dair güncel kanıtları incelemeyi hedefliyor.

Toplam olarak 439 katılımcı alınan çok merkezli 5 randomize kontrollü araştırmada farklı tipte NVU tedavileri karşılaştırıldı. 3 araştırmada 12 – 60 yaş arası katılımcılarda yüksek frekansla uyarma düşük frekansa karşı kıyaslandı. Bir diğer çalışmada yüksek frekansla uyarma düşük frekansa karşı çocuklarda kıyaslandı. Bir diğerinde de üç farklı frekans karşılaştırıldı.

Bu araştırmaların derlemesinde N. vagus uyarımının bir ya da fazla antiepileptik ilaçla birlikte kullanıldığında, yalnız başına ilaca cevap vermeyen hastalarda nöbet sayısını azaltmada etkili olduğu bulundu. Olağan yan etki olarak ses değişimi ve kalınlaşması, ağrı, nefes darlığı, öksürük, bulantı hissi, karıncalanma, baş ağrısı ve girişim yerinde enfeksiyon görüldü. Yüksek frekans uyarım alan hastalarda nefes darlığı, ses değişimi ve kalınlaşması düşük düzey uyarıma kıyasla daha sık görüldü.

Derlenen beş çalışmadan ikisine yüksek kalitede değer biçildi, diğer üçünün çalışma tasarım metotları hakkında bilgi olmaması nedeniyle kaliteleri belirsiz olarak değerlendirildi.

Derlenen az sayıda çalışmadan NVU tedavisinin etkinliği ve yan etkilerine dair sağlanan kanıtlar sınırlı ve tutarsız olduğundan orta-düşük kalitede değer biçildi. Tedavinin etkileri ve yan etkileri hakkında daha fazla bilgi sağlamak için daha başka büyük ve yüksek kalitede araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Panebianco M, Rigby A, Weston J, Marson AG. Vagus nerve stimulation for partial seizures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD002896. DOI: 10.1002/14651858.CD002896.pub2

Orijinal özet için: Epilepsi Vagus Sinir Uyarımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv