Fibromiyaljili Erişkinlerde Zihin Ve Beden Arasındaki Bağlantıya Odaklı Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Zihin ve beden tedavisinin fibromiyaljide ağrı, fiziksel işlev, mod ve yan etkilere üzerindeki etkisi nedir?

Fibromiyalji

Fibromiyaljili hastalarda kronik, çok yaygın vücut ağrısı ve sıklıkla yorgunluk, katılaşma, depresyon ve uyku problemleri olur.

Zihin – beden müdahaleleri

Zihin – beden müdahaleleri; biyofidbek, farkındalık, hareket tedavileri, psikolojik tedaviler ve relaksasyon tedavileridir. Biyofidbekte hasta elektrik sensörlerine bağlanır ve bedende relaksasyon gibi küçük değişimler yapmak için bilgiler sağlanır. Farkındalık düşüncelerin, duyguların ve vücuttan gelen duyuların farkında olmadır. Tüm zihin beden tedavileri, hastaların belirtilerle başa çıkabilmesine yardım için düşünceler, duygular ve davranışlar arasında bir bağ geliştirir.

Çalışma özellikleri

Fibromiyaljili erişkinlerde zihin-beden tedavilerinin etkilerini gözden geçirdik. Konuya ilişkin çalışmalar 2013 Ekimine kadar arandı ve toplam 4234 katılımcıyla yapılan 61 araştırma bulundu.

* Çoğu çalışmaya sadece kadınlar alındı, birkaçına biraz erkek katılımcı alındı.

* Katılımcılarda hafifle şiddetli arası fibromiyalji vardı.

* Zihin-beden müdahaleleri, ilaç kullanımı gibi olağan bakıma karşı kıyaslandı. Zihin-beden müdahalesiyle aynı miktarda zaman alan bir ‘dikkat kontrolü’ tedavisiyle kıyaslamanın bulguları bir sekonder analizle de kıyaslandı.

Tedavi bitimindeki ana sonuçlar

* Düşük kalitede kanıtlar psikolojik tedavilerin; fiziksel işlev, ağrı, mod ve yan etkileri olağan bakıma kıyasla iyileştirdiğini gösterdi. Psikoloijk tedavi grubunda olağan bakıma kıyasla daha çok hasta çalışmayı terk etti.

* Biyofidbek ve olağan bakım alan hastalar arasında fiziksel işlev, ağrı ve modda az fark olduğu ya da hiç olmadığı bulundu ancak bu tesadüfe bağlı olabilir. Biyofidbek grubunda olağan bakıma kıyasla daha çok hasta çalışmayı terk etti. Yan etki raporlayan çalışma olmadı.

* Farkındalık tedavisi ve olağan bakım alan hastalar arasında fiziksel işlev, ağrı, mod ve tedaviyi bırakan sayısında az fark olduğu ya da hiç olmadığı bulundu. Herhangi bir ters olay raporlayan çalışma olmadı.

* Hareket tedavilerinin fiziksel işlev, ağrı, mod, yan etkileri iyileştirdiğinden veya çalışmayı terk eden hasta sayısından şüpheliyiz. Hareket tedavisi alan hastalarda ağrı ve modda iyileşmeler vardı ancak kanıt kalitesi çok düşüktü. Daha fazla hasta çalışmayı terk etti ve müdahale grubunda iki katılımcı ağrıda artış yaşadığını bildirdi.

* Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan relaksasyon tedavilerinin olağan bakıma kıyasla fiziksel işlev ve ağrıyı iyileştirdiğinden şüpheliyiz. Mod ve tedavi terklerinde olağan bakıma kıyasla az fark vardı ya da hiç yoktu. Ters olay olmadığı raporlandı.

. . .

Kaynak

Theadom A, Cropley M, Smith HE, Feigin VL, McPherson K. Mind and body therapy for fibromyalgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD001980. DOI: 10.1002/14651858.CD001980.pub3

Orijinal özet için: Fibromiyaljide Zihin ve Beden

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv