Kas Kramplarında Kinin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kininin kas kramplarına etkisi hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Kas krampı herhangi bir yerde herhangi bir kişide görülebiliyor ancak yaşlılarda özellikle daha olağan. Kinin kramp tedavisinde yıllardan beri kullanılıyor. Krampları azaltıcı etkisiyle ilgili kanıtlar çelişkili. Kinin özellikle doz aşımı halinde ciddi hatta öldürücü ters olaylara yola açabiliyor.

Çalışma özellikleri

Toplam 1586 katılımcıyla yapılan 23 araştırma derlendi. Araştırmalarda kinin ya da kininli ilaçlar inaktif tedavi (plasebo) ya da başka aktif tedavilere karşı kıyaslandı. Bu güncelleme için yapılan literatür taramasında yeni araştırma bulunamadı.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalarda kayırma hatası riski değişkendi. 23 çalışmanın tümünün de randomize olduğu belirtilmekle beraber çoğunda katılımcıların gruplara nasıl atandığı net olarak tarif edilmedi. Günlük 200 – 500 mg kininin kramp sayısı ve kramp yaşanan gün sayısını anlamlı derecede düşürdüğüne dair düşük kalitede ve kramp şiddetini azalttığına dair orta kalitede kanıt var. Kininle plaseboya kıyasla hafif yan etki sayısının daha fazla olduğu, büyük yan etkilerin olmadığına dair kanıtlar da orta kalitede. Ancak başka kaynaklarda, kinin aşırı dozunun ölüm dâhil ciddi zararlara neden olabileceğine dair güvenilir bildiriler var.

Orta-düşük kalitede kanıtlar kinin; E vitaminiyle veya kinin-E vitamini karışımıyla kıyaslandığında önemli bir fark olmadığını gösteriyor.

Bir çalışmada kininle kombine edilen teofilinin krampları tek başına verilen kinine kıyasla daha fazla azalttığına dair kanıtlar sağlandı.

Bir diğer çalışmada kinin ksilokain enjeksiyonu kıyaslanmasında anlamlı fark bulunmadı.

Kramplar için en iyi doz ve tedavi süresini netleştirmenin yanı sıra kinine alternatifleri de belirlemek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kanıtlar 2014 Ekimine kadar günceldir.

Kaynak

El-Tawil S, Al Musa T, Valli H, Lunn MPT, Brassington R, El-Tawil T, Weber M. Quinine for muscle cramps. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD005044. DOI: 10.1002/14651858.CD005044.pub3

Orijinal özet için: Kramp Kinin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv