Sadece Komşu Dokulara Yayılmış Serviks Kanserinde Tıbbi Tedaviyle Beraber Histerektomi

Cochrane derleme özeti

Konu

Serviks kanseri 65 yaşına kadar olan kadınlardaki en olağan kanserdir. Gelişen ülkelerdeki kadınların yüksek bir yüzdesine lokâl olarak ilerlemiş kanser tanısı konur (yakın dokulara yayılma, uzak metastaz yok). Bunlar genellikle kemoterapiyle birlikte ya da olmadan radyoterapiyle tedavi edilir. Tıbbi tedaviyle birlikte, özellikle radyoterapiye erişimin kısıtlı olduğu gelişen ülkelerde histerektomi de kullanılır

Derlemenin amacı

Lokal olarak yayılmış serviks kanserinde tıbbi tedaviyle birlikte kullanılan histerektomi sade tıbbi tedaviden daha faydalı mı?

Çalışma özellikleri

1966 ile 2014 Şubatı arasındaki tıbbi literatür taranarak kayırma hatası riski ortayla yüksek arası olan 7 araştırma belirlendi. Araştırmalar 1217 kadın alındı. Çalışmalarda şu kıyaslamalar yapıldı: 1) radyoterapiyle birlikte histerektomi tek başına radyoterapiyle; 2) kemoradyoterapiyle birlikte histerektomi, tek başına kemoradyoterapiyle; 3) kemoradyoterapiyle birlikte histerektomi, internal radyoterapiyle birlikte kemoradyoterapiyle ve 4) neoajuvan kemoterapiyle birlikte histerektomi sade radyoterapiye karşı kıyaslandı.

Ana bulgular

Preop radyoterapiyle birlikte histerektominin sade radyoterapiye karşı kıyaslaması iki çalışmada 374 katılımcıda yapıldı, ancak sadece birinde genel sürvi raporlandı ve gruplar arasında fark bulunmadı. Bu araştırmalarda hastalık ilerleme riski veya ölüm veya 5 yıllık tümörsüz sürvide fark bulunmadı.

Bir çalışmada 61 kadında kemoterapi ve histerektomi sade kemoradyoterapiye karşı kıyaslandı genel sürvi ve nükssüz sürvide fark olmadığı bildirildi.

Bir diğer çalışmada kemoradyoterapi alan 211 kadında internal radyoterapi histerektomiye karşı kıyaslandı ve ölüm ya da hastalık ilerleme riskinde fark olmadığı bulundu.

571 kadını değerlendiren 3 ayrı çalışmanın sonuçlarının kombinasyonunda, neoajuvan kemoterapi ve histerektomi yapılan grupta sade radyoterapi yapılan kadınlara göre daha az kadının öldüğü bulundu. Ancak ilk gruptaki birçok kadına radyoterapi de yapıldı. Tedavi sonrasında hastalıktan kurtulan kadın sayısında fark bulunmadı.

Ters olaylar eksik raporlandı. Tek tek araştırma sonuçları, herhangi bir kıyaslamada şiddetli ters olaylarda fark olmadığın gösterdi. Sınırlı veriler, daha fazla kanıt gerekse de müdahalelerin oldukça iyi tolere edildiğini gösterdi.

Yaşam kalitesi ölçütleri raporlanmadı.

Sonuçlar

Radyasyon ve kemoradyasyona eklenen histerektominin lokâl yayılma gösteren servikal kanserde sürviyi, yaşam kalitesini ve ters olayları sade tıbbi tedaviye kıyasla iyileştirdiğine dair yetersiz kanıt bulduk.

Kanıt kalitesi genel olarak değişkendi ve kayırma hatası riski kaygılarına bağlı olarak düşürüldü. Tek başına radyoterapiye kıyasla neoajuvan kemoterapi + radikal histerektomi için kanıtların kalitesi sürvi için orta, diğer kıyaslamalar için düşüktü.

Histerektomiyle birlikte ya da olmadan yapılan tıbbi tedavileri değerlendiren dikkatle planlanmış araştırmalardan sağlanacak daha fazla verinin bulgularımıza olan güvenimizi etkilemesi ihtimali var.

Kaynak

Kokka F, Bryant A, Brockbank E, Powell M, Oram D. Hysterectomy with radiotherapy or chemotherapy or both for women with locally advanced cervical cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD010260. DOI: 10.1002/14651858.CD010260.pub2

Orijinal özet için: Seviks Ca.’da Histerektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv