Belirti Vermeyen Bakteriüride Antibiyotik Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Bir yakınmaya neden olmadan idrarda bakteri üremesi (asemptomatik bakteriüri) 60 yaşına kadar kadınlarda, diyabetlilerde ve yaşlılarda sık görülür. Gebeler dışında bu durumun antibiyotikle tedavisinin faydalı olup olmadığı belirsiz.

Bakımevlerinde kalan ya da ayaktan, farklı sürelerle antibiyotik tedavisi veya plasebo/tedavi yapılmaması gruplarına ayrılmış, toplam 1614 katılımcı ile yürütülen, orta-yüksek arası kalitede 9 çalışma derlendi. Kanıtlar 2015 Şubatına kadar günceldir. Antibiyotik tedavisinin klinik bir faydası görülmedi. Antibiyotikler daha fazla katılımcıda bakteri üremesini önledi, ancak bu tedavi verilmeyen gruplara kıyasla daha fazla ters olay pahasına oldu.

Kaynak

Zalmanovici Trestioreanu A, Lador A, Sauerbrun-Cutler M, Leibovici L. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD009534. DOI: 10.1002/14651858.CD009534.pub2

Orjinal özet için: Asemptomatik Bakteriüri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv