Korneanın Mantar Enfeksiyonlarında Tıbbi Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve derleme sorusu

Korneada mantar enfeksiyonu (fungal keratit), gelişmiş ülkelerde nadir görülür ancak düşük gelirli ülkelerde nispeten sıktır. Tedavi edilmediğinde korneada bir delik açılabilir ve bu da körlüğe yol açabilir. Elde çeşitli tedaviler bulunmakla beraber hangisinin en etkili ve mali etkin olduğu belirsiz. Derleme sorumuz, kornea’nın fungal keratitinde hangi tedavinin en iyisi olduğudur.

Çalışma özellikleri

Toplam 981 katılımcıya ve çoğunluğu Hindistan’da yapılan 12 randomize kontrollü araştırmayı derledik, kanıtlar 2015 Martına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Çalışmalar küçük ve çoğunda kayırma hatası riski vardı. Ayrıca çeşitli tedaviler araştırıldı. Bu nedenle çoğu tedavi için hangisinin daha iyi olduğuna dair bir sonuç çıkaramadık. Bir istisna olarak, 434 katılımcı içeren 3 araştırmada topikal natamisin ve vorikonazol kıyaslandı ve topikal natamisin alan hastalarda şifa bulma ihtimalinin daha fazla ve tedaviye başlandıktan üç ay sonra görüşün daha iyi olma ihtimalinin de daha fazla olduğuna dair düşük kalitede kanıt bulundu.

Natamisin alan hastalarda korneada delinme ve nakil gereği ihtimalinin daha düşük olduğuna dair yüksek kalitede kanıt bulundu.

Yaşam kalitesine dair kanıt bulamadık.

Bir araştırmada natamisinin özel tipte bir mantar enfeksiyonu (Fusarium suşları) tedavisinde özellikle daha iyi olduğuna dair kanıt bulundu.

Kaynak

FlorCruz N, Evans JR. Medical interventions for fungal keratitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD004241. DOI: 10.1002/14651858.CD004241.pub4

Orijinal özet için: Fungal Keratit Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv