Monoamniyotik İkizlerin Erken Doğması Daha İyi mi?

Cochrane derleme özeti

Konu

Aynı amniyotik keseyi paylaşan idantik ikizlere monoamniyotik ikizler de denir. Amniyotik kese, uterus içinde bebeği muhafaza eden su dolu kesedir. Monoamniyotik ikizler, her biri kendi kesesi ve amniyotik sıvısı içinde olan idantik ikizlerin çoğunluğundan farklıdır

Monoamniyotik ikiz gebelikler nadirdir, yaklaşık her 10 000 gebelikten birinde ya da tüm idantik ikizlerin %1’ini teşkil eder. Monoamniyotik ikiz gebeliklerin, tüm ikiz gebeliklerde olandan öte riskleri vardır, bu yüksek riskler arasında ikizlerden biri ya da ikisinin ölümü de yer alır. Yüksek risk en çok kordonun baskı altında kalarak bebeğe oksijen temininin kesilmesi tehlikesinden gelir.

Monoamniyotik ikizlerin sezaryen ya da doğum indüksiyonuyla 34 hafta gebelikten erken doğumunu sağlamak veya bebekler ve gebeyi yakından izleyerek yaklaşık 36 – 38 haftalara kadar beklemekten (bekleyici yönetim) hangisinin daha iyi olduğunu anlamayı hedefledik.

Önemi

Monoamniyotik ikiz gebeliklerde diğer ikiz gebeliklerden daha yüksek risk vardır ve bu riskler arasında ikizlerden biri ya da ikisini ölümü de bulunur. İkizleri 34 haftadan önce erken doğurtmak kordon sıkışması riskini giderebilir. Ancak erken doğumun riskleri de ciddi olabilir ve bazen hastane bakımına ihtiyaç neredeyse kesindir.

Kanıtlar

31 Mart 2015 tarihine kadar, planlı erken doğuma kıyasla bekleyici yönetimin sonuçlarını kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Dil ve tarih kısıtlaması olmadan yapılan tarama sonucunda, yapılmış bir çalışma bulamadık.

Vaka serileri ve uzman görüşleri var ancak bunlara, çok büyük sayılar içermedikçe ve kalite açısından usulünce değerlendirilmedikçe güvenilemez.

Anlamı

Gebe kadınlar ve ailelerinin kendileri için en iyi seçeneği sağlıkçılarıyla tartışması gerekir. Erken doğum seçilirse bu tartışmanın bir kısmının iyi kalitede neonatal bakıma erişim konusunda olması gerekir.

Böylesi nadir bir problem için randomize kontrollü araştırma yapılması güç olduğundan, bundan sonraki araştırmalarda çok çeşitli hastanelerden, sağlanan sonuçların birleştirmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Kaynak

Shub A, Walker SP. Planned early delivery versus expectant management for monoamniotic twins. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD008820. DOI: 10.1002/14651858.CD008820.pub2

Orijinal özet için: Monoamniyotik İkiz Doğumu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv