Multipl Skleroz Hastalarında Birinci Seçenek Oral Tedavi Olarak Dimetil Fumarat

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Dimetil fumarat ABD’de FDA tarafından ve Avrupa’da EMA tarafından alevlenen durulan multipl sklerozlu erişkinlerde kullanım için onay aldı. Dimetil fumarat yazılmadan önce başka herhangi bir ilacın denenmiş olması gerekmiyor. Cochrane dışı derlemelerden sağlanabilecek veriler bulunmakla beraber, monoterapi olarak etkinlik ve güvenliğini plaseboya karşı sistematik olarak değerlendirmek önemli.

Çalışma özellikleri

Dimetil fumaratı plaseboya karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar için tıbbi veri tabanlarını taradık. Etkinlik, nüks meydana gelmesi ve hastalıkta ilerleme olarak değerlendirildi. 240 mg 2x1 veya 3x1 dozlarda dimetil fumaratı plaseboyla kıyaslayan toplam 2667 katılımcılı 2 araştırma bulundu.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Dimetil fumaratın her iki dozunun da, iki yıl tedavi sonunda nüks görülen RRMS’li hasta sayısını azalttığına dair orta kalitede kanıt bulduk. Bunun yanında ilacın iki yılın sonunda malûliyetinde kötüleşme olan hasta sayısını da azalttığını gösteren düşük kalitede kanıt bulundu.

Yüz kızarması, ishal, bulantı ve üst karın ağrısı gibi olağan görülen yan etkiler hastaların çoğunda hafif ve orta şiddetteydi.

Dimetil fumaratın bağışıklık sistemi üzerinde lökopeni şeklinde bir etkisi olabilir. Bu etki dimetil fumarat gruplarında plasebodan daha fazla görüldü. Yine dimetil fumarat tedavisi gören hastalarda, ters olaylar nedeniyle bitim öncesi çalışmadan ayrılma ihtimalinin plaseboyla tedavi edilenlere göre daha fazla olduğunu gösteren orta kalitede kanıt bulduk.

Kaynak

Xu Z, Zhang F, Sun F, Gu K, Dong S, He D. Dimethyl fumarate for multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD011076. DOI: 10.1002/14651858.CD011076.pub2

Orijinal özet için: MS’te Dimetil Fumarat Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar