İdiyopatik Skolyozlu Ergenlerde Cerrahi ve Cerrahi Dışı Tedavilerin Kıyaslanması

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Skolyozda omurganın normal kıvrımı üç boyutta değişir, arkadan bakışta C ya da S şeklini alır. Genellikle nedeni bilinmez. En sık görülen tipi ergenlerin idiyopatik skolyozudur (EİS), 10 yaş civarı ya da sonrasında fark edilir ve en az 10 derecelik bir eğrilik olarak tanımlanır (Cobb açısı olarak bilinir ve röntgenle ölçülür).

EİS hastalarında genellikle belirti görülmez ancak yüzeyde fark edilen değişim ergenleri olumsuz etkiler. Bunun yanında omurganın artan eğriliği erişkinlikte sağlık problemlerine neden olabilir. Eğriliğin etkilenen alanın büyüklüğü, vücut dengesi, genel sağlık, işlev ve tatmin düzeyi, hasta ve ebeveynin tedavi isteklerine bağlı olarak fizik tedavi, atelleme ve ameliyat dâhil çeşitli tedaviler tercih edilebilir.

40 – 50 dereceyi aşan eğriliklerde ilerlemeyi durdurmak için normal olarak ameliyat tavsiye edilir. Cerrahi tedavinin kısa vadeli sonuçları; hastanın kendi gözündeki imajı, bazı işlevsel özellikler ve ağrıyla ilişkili sonuç ölçütlerinde iyileşmedir. Ancak anlamlı kararlar oluşturabilmek için gereken, yapılandırılmış uzun vadeli izlemler bulunmuyor. Yakınlarda yayınlanan makaleler ameliyatın uzun vadeli komplikasyonlarına vurgu yaparken, bir kısmı da modern skolyoz cerrahisini izleyen orta ve uzun vadeli komplikasyon oranlarının eski tekniklere kıyasla düşük olduğunu öne sürüyor.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürde idiyopatik skolyozlu ergenlerde ameliyatla ve ameliyat dışı tedavilerin etkilerini araştıran hem randomize kontrollü hem de prospektif non randomize çalışmaları araştırdık. Kanıtlar 2014 Ağustosuna kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

EİS hastalarında cerrahi müdahalelerin ameliyat dışı tedavilere kıyasla etkinliği hakkında kanıt belirleyemedik. Bu nedenle bu tedavilerin fayda ve zararlarıyla ilgili karar çıkaramıyoruz.

Kaynak

Bettany-Saltikov J, Weiss H, Chockalingam N, Taranu R, Srinivas S, Hogg J, Whittaker V, Kalyan RV, Arnell T. Surgical versus non-surgical interventions in people with adolescent idiopathic scoliosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD010663. DOI: 10.1002/14651858.CD010663.pub2

Orijinal özet için: Ergen Skolyoz Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar