Kalça Kırığı Ameliyatına Giren Hastalara Eritrosit Nakli

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve amaç

65 yaş üstü birçok hastanın kalçası kırılır, hemen hemen tümü de ameliyat gerektirir. Kırık ya da ameliyattan kaynaklanan anemilerini düzeltmek için bu hastalara sıklıkla eritrosit nakli yapılır. Ancak kan nakilleri risksiz değildir. Kalça kırığı ameliyatına giren hastalara eritrosit nakli kullanımına dair kanıtlar incelemeyi hedefledik. Bu hastalarda kan naklinin faydalı olup olmadığı ve bunun daha iyi alternatifleri olup olmadığını anlamak istedik.

Araştırma sonuçları

Kalça kırığı için herhangi bir ameliyata giren hastalarda eritrosit naklini nakil yapılmamasına veya bir alternatifine karşı, farklı nakil protokollerini veya farklı nakil eşiklerini kıyaslayan çalışmalar için tıbbi veri tabanlarını 20 Kasım 2014 tarihine kadar araştırdık. Hepsi iki farklı eritrosit nakil eşiğini birbirine karşı kıyaslayan, toplam 2722 katılımcıyla yapılmış 6 araştırma bulduk. Liberal nakil eşikleri (hemoglobin düzeyi 10 g/dL altı) kısıtlayıcı eşiklerle (anemi belirtileri olduğunda ya da hemoglobin 8 g/dL altına düştüğünde) kıyaslandı. 5 çalışma bu nakil eşiklerini ameliyattan sonra uyguladı. Katılımcıların ortalama yaşı 80 üzerinde olup ¾ kadarı kadındı.

Anahtar sonuçlar

İki farklı eşiğin kullanıldığı gruplar arasında ameliyat sonrası 30 ve 60 günlere kadar ölen hasta sayısında fark bulamadık. 60 günlük izlemde oda boyunca ya da 3 metre yardımsız yürüyemeyen hasta sayısı benzer bulundu.

Ameliyat sonrası büyük komplikasyonlar olan tromboemboli, felç, göğüs ve yara enfeksiyonları ve kalp krizi, kalp yetmezliği veya ritm bozulması gibi kalp damar olayların da sayısını araştırdık. Bunların herhangi birini yaşayan hasta sayısında küçük farklar vardı. Liberal kan nakli yapılanlarda kalp krizi geçirme riskini, kısıtlayıcı nakiller kıyasla daha düşük bulduk ancak bu bulgudan hiç emin değiliz.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmalarda sonuçlarının güvenilirliğini bozabilecek bazı özellikler bulundu. Tüm sonuç ölçütleri için kanıtların düşük kalitede olduğu kararına vardık. Bu yüzden bu sonuçlardan biraz şüpheliyiz ve yapılacak daha fazla araştırma kararlarımızı değiştirecek kanıtlar sağlayabilir.

Kararlar

Mevcut kanıtlar kalça kırığı olan hastalarda daha düşük hemoglobin düzeyine ya da anemi belirtilerine dayanan daha kısıtlayıcı nakil eşiklerine tercihen, 20 mg/dL hemoglobin düzeyini temel alan liberal eşiklerin kullanımını desteklemiyor. Gelecekte yapılacak çalışmalarda eritrosit naklinin ameliyat öncesi, esnası ve sonrasında kullanımına ve özellikle kan dolaşımında ve işlevinde bozulma belirtileri gösterenlerde kullanımına yönelmek gerekiyor.

Kaynak

Brunskill SJ, Millette SL, Shokoohi A, Pulford E, Doree C, Murphy MF, Stanworth S. Red blood cell transfusion for people undergoing hip fracture surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD009699. DOI: 10.1002/14651858.CD009699.pub2

Orijinal özet için: Kalça Kırığı Kan Nakli Eşik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar