Vasküler Demansa Karşı Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Hiperbarik oksijen tedavisi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldı. Deneysel ve ön klinik çalışmalarda vasküler bunama tedavisinde de muhtemel bir etkisi olduğu gösterildi. Bu derlemede vasküler bunaması olup donepezil almakta olan 64 hasta üzerinde yürütülmüş, metodolojik kalitesi zayıf bir araştırma incelendi. Yazarlar bilişsel fayda bildirmekle beraber bu araştırma tek başına etki kanıtı olarak alınamaz. İyi dizayn edilmiş daha fazla randomize kontrollü araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Xiao Y, Wang J, Jiang S, Luo H. Hyperbaric oxygen therapy for vascular dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD009425. DOI: 10.1002/14651858.CD009425.pub2

Orijinal özet için: Demansta HBOT

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv