Yatışta Göğüs Ağrısı Olan Hastalarda Klinik Olarak İlişkin Advers Kardiyak Olay Riski

JAMA’dan özet çevirisi

Önem

Potansiyel olarak iskemik göğüs ağrısı olan hastalar sıklıkla hastaneye yatırılır veya acil servisteki negatif değerlendirme sonrasında, advers olay gelişmesi endişesi ile gözleme alınır. Eski çalışmalarda 30-günlük mortalite incelenmiş olup acil servis sistemi ile ilgili en önemli bilgiyi araştıran büyük çalışmalar bulunmuyor: Kısa vadeli, klinik olarak ilişkili advers kardiyak olay (hastanede STEMI gelişimi, hayati tehlikeli aritmi, kardiyak ya da respiratuar arest veya ölüm dahil) riski.

Amaç

Göğüs ağrısı nedeni ile hospitalize edilen, 2 troponini negatif, acil servisteki ilk vital bulguları alakasız ve non-iskemik, yorumlanabilir EKG bulguları olan hastalarda kısa vadeli, klinik olarak ilişkin advers kardiyak olay insidensini belirlemek amaçlandı.

Dizayn, kurum ve katılımcılar

Aşağıdaki kriterlerle hastaneye yatırılan ya da gözleme alınan erişkin hastalardan prospektif olarak toplanan bilgi tabanından sağlanan 45 416 olguyu körleme olarak gözden geçirdik: (1) Primer geliş belirtisi göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, göğüste yanma veya göğüste baskı olan ve (2) seri biyomarker bakımında bulguları negatif olanlar. Üç kamu eğitim kurumunun acil servisinden, 2008’in 1 Temmuzundan 2013’ün 30 Haziranına kadar toplam sayısı 1 milyondan fazla vizite ait bilgiler içinden toplandı ve analiz edildi. Hipoptezi bilmeyen araştırmacılar tarafından çıkarılan bilgiler analize alındı.

Ana sonuç beklentisi ve ölçütler

Primer sonuç ölçütü olarak hayati tehlikeli aritmi, yatışta gelişen STEMI, kardiyak ya da respiratuar arest veya hastanede ölüm kriterlerinin bileşeni seçildi.

Sonuçlar

45 416 vakadan 11 230’u seçim kriterlerini karşıladı. Ortalama hasta yaşı 58.0 olarak bulundu. 11 230 olgunun %44.83’ü ambulansla getirildi ve %55’i kadındı. İlişkin özgeçmiş öyküsünde %46.00 hipertansiyon, %19.72 diyabet ve % 13.16 MI bulundu.

11 230 hastanın 20’sinde primer sonuç ölçütü belirlendi (0.18% [95% GA 0.11%-0.27%]).

Anormal vital bulgusu, elektrokardiyografik iskemisi, sol dal bloku veya pacemaker ritmi olan hastalar dışlanınca primer sonuç ölçütü 7266 hastanın 4’ünde belirlendi (0.06% [95% GA, 0.02%-0.14%]). Bunların ikisi nonkardiyak ikisi de muhtemelen iyatrojenikti.

Kararlar ve ilişki

2 seri biyomarker bulgusu negatif, alakasız vital bulgular ve iskemik olmayan elektrokardiyografik belirtilerle yatırılan göğüs ağrılı erişkin hastalarda, kısa vadeli ve klinik olarak ilişkin advers olaylar nadir ve sıklıkla iyatrojenik bulundu. Bu da bu hasta grubunda rutin yatışın faydalı bir strateji olmayabileceğini telkin ediyor.

Kaynak

Michael B. Weinstock, Scott Weingart, Frank Orth, Douglas VanFossen, Colin Kaide, Judy Anderson, David H. Newman. Risk for Clinically Relevant Adverse Cardiac Events in Patients With Chest Pain at Hospital Admission. JAMA Intern Med. Published online May 18, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2015.1674

Orijinal yazı için: Göğüs Ağrısı

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv