Böbrek Nakledilen Hastalarda Plazma Homosistein Düzeylerini Düşürmek İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Homosistein düzeyi yüksek olan insanlarda kalp damar hastalıklardan ölüm oranı normal olanlardan daha yüksek. Böbrek nakli alan hastalarda da kalp damar hastalığı olma oranı genel popülasyona oranla fazla.

Bu derleme homosistein düşürücü tedavilerin böbrek nakli alıcılarında kalp damar olaylarının oranını etkin bir şekilde azaltıp azaltmadığın belirlemeyi hedefliyor.

Bir çalışmada, nakledilen böbreği çalışır durumdaki toplam 4110 erişkin katılımcı, folik asit ve yüksek doz multivitamin kullanımı veya düşük doz multivitamin kullanımıyla homosistein düşürme tedavisine randomize edildi ve ortalama dört yıl izlendi.

Homosistein düzeylerinin etkin bir şekilde düşürülmesine rağmen çeşitli kalp damar olaylarının herhangi biri için bir fayda kanıtı bulunmadı. Benzer şekilde zarar kanıtı da bulunamadı.

Kaynak

Kang A, Nigwekar SU, Perkovic V, Kulshrestha S, Zoungas S, Navaneethan SD, Cass A, Gallagher MP, Ninomiya T, Strippoli GFM, Jardine MJ. Interventions for lowering plasma homocysteine levels in kidney transplant recipients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD007910. DOI: 10.1002/14651858.CD007910.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Nakli Homosistein

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv