Felç Sonrası Konuşma Bozukluğuna Karşı Beyni Doğru Akımla Uyarma

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Derlememiz felç geçiren hastalarda konuşma bozukluğunu iyileştirmek için beyne transkranyal yolla verilen direkt elektrik akımının (tDCS) etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Arka plan

Fel dünyada önde gelen malûliyet nedenlerinden. Çoğu beyinde bir damarın kan pıhtısıyla tıkanması sonucu oluşur. Yeterli kan akımı olmadığında beyin kolayca, sıklıkla kalıcı olabilen hasara uğrar, bu da hastada konuşma bozukluğuna (afazi) neden olur. Mevcut konuşma ve dil tedavisi (KDT) stratejilerinin bu dil bozulmasını iyileştirici etkisi sınırlıdır. KDT’nin etkilerini güçlendirmenin bir imkânı tedaviye eklenen transkranyal doğru akımla uyarma denen bir teknikle beynin uyarılmasıdır. Bu teknik beyin fonksiyonlarını manipüle eder ve dil bozulmasını iyileştirmede kullanılabilir. Ancak bu müdahalenin KDT sonuçlarını iyileştirmede etkinliği hala bilinmiyor.

Araştırma tarihi

Derlememiz 2014 Kasımın kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Derlememize ilk defa felç geçiren 136 afazik katılımcıda tCDS’yi sahtesine karşı kıyaslayan 12 araştırma dâhil edildi.

Anahtar sonuçlar

tCDS’nin KDT sonuçlarını veya bilişsel yetileri sahte tedaviye kıyasla iyileştirebildiğine dair kanıt bulamadık. Herhangi bir ters etki de bulamadık. Bu müdahalenin etkinliğini belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bu çalışmaları yapacak bilimcilerin CONSORT beyanına bağlı kalması gerekir.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşük.

Kaynak

Elsner B, Kugler J, Pohl M, Mehrholz J. Transcranial direct current stimulation (tDCS) for improving aphasia in patients with aphasia after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD009760. DOI: 10.1002/14651858.CD009760.pub3

Orijinal özet için: Felç Konuşma Rehabilitasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv