Köprücük Kemiğinde Kırıklar Ve Kaynamama İçin Cerrahi Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Arka plan ve amaç

Köprücük kemiği (klaviküla) kırıkları sık görülür ve tüm kırıkların %3 kadarını teşkil eder. Akut kırıkların çoğunluğu, örneğin bir bandajla konservatif olarak tedavi edilebilir ancak ameliyatla tedavisi gereken bazı kırıklar da var. Köprücük kemiğinde kırığın kaynamaması, ağrı ve omzu kullanmada güçlü olursak genellikle ameliyatla tedavi edilir.

Bu derleme köprücük kemiği kırıklarını ve kaynamayan kırıkları çeşitli yöntemlerle yapılan ameliyatla tedavinin birincil olarak ağrı ve uzun vadede işlev üzerindeki etkilerini değerlendirmek için yapıldı.

Araştırma sonuçları

Tıbbi literatürü 27 Haziran 2014 tarihine kadar taradık ve toplam 398 katılımcıyla yürütülen 7 araştırma bulduk. Bu küçük çalışmaların tümünde bulguların güvenilirliğini etkileyebilecek metodolojik kısıtlamalar vardı. Değerlendirilen cerrahi tespit metotları arasında dinamik baskı plakları ve intramedüller çiviler yer alıyor. Dinamik kompresyon plakları kemiğe vidalanır ve kırık uçlarının arasına baskı uygular; düşük temaslı dinamik kompresyon plakları benzerdir ancak kemikle daha az temas kuracak bir tasarımdadır. Bazı kompresyon plakları uygulama öncesinde; kemiğin üç boyutlu dış hatlarına göre ısmarlama yapılabilir. İntramedüller çiviler plaklardan farklı olarak kemiğin ilik boşluğuna yerleştirilerek stabilizasyon sağlar.

Anahtar sonuçlar

Dört düşük kaliteli çalışmada intramedüller tespit akut kırıklı 160 hastada plakla tespite karşı kıyaslandı. Üç çalışmanın verileri birleştirildi ve 6 ay ve üzeri uzun izlemde, iki tip ameliyat arasında üst kol işlevinde klinik olarak önemli bir fark göstermedi. Çalışmalarda iki yöntem arasında ağrıda, rutin dışı ameliyat gerektiren tedavi başarısızlığı ve kırık iyileşme süresinde küçük fark bulundu (üç çalışma).

Dört çalışmanın birleştirilen verileri intramedüller çivilemeden sonra daha az hastada enfeksiyon gibi ters olaylar veya, malzeme çıkıntısı ve problemlerinin daha az olduğunu bildirse de bunun tersine olarak, plak tespitiyle de aynı sonuçların alınma ihtimali dışlanamıyor.

46 katılımcılı ve düşük kaliteli bir çalışmada köprücük kemiğinin orta 1/3’ündeki kaynamayan kırıkların tedavisinde iki tip plak kıyaslandı. Araştırmada, düşük temaslı dinamik baskı plağıyla tedavi edilenlerde cerrahiyi izleyen yıl içinde, standart dinamik baskı plağıyla tedavi edilenlere göre daha iyi kol işlevi ve çalışmaya daha erken dönüş olduğu bildirildi.

İkinci çalışma da düşük kaliteliydi ve akut kırık veya kaynamama şikâyeti olan 69 katılımcıda plakla tespite kıyasla intramedüller çivi kullanımının avantajları olduğu kararını bildirdi.

133 katılımcıyla yapılan üçüncü çalışma iyi yürütüldü ancak kesin karar için yeterli katılımcı alınmadı. Bu çalışmada deplase köprücük kemiği kırıklarını tamirinde plak yerleştirmek için iki farklı teknik kıyaslandı. Bu çalışmada tespit öncesinde kemik konturlarına göre plak şekillendirilen bir tekniğin, plağı kemiğin üst yüzeyine yerleştirmekten daha iyi sonuçlar verdiği bulundu.

Kararlar ve kanıt kalitesi

Çalışmalarda, kusurlu metotlar kullanılmasına ve sonuçların tesadüfi olmadığından emin olmak için veri miktarını çok az olmasına bağlı olarak kayırma hatası riski vardı. Bu nedenle tüm kıyaslamalar için kanıt kalitesinin düşük ya da çok düşük kalitede olduğu yargısına vardık. Bu, sonuçların, kıyaslanan cerrahi metotlar arasındaki klinik olarak önemli farkların gerçek bir tablosunu verdiğinden emin olmadığımız anlamına geliyor. Bu yüzden köprücük kemiğinin akut kırıklarında ve kaynamaması durumunda tedavi için kullanılan çeşitli cerrahi metotların etkinliğine dair kanıtların çok sınırlı olduğu ve daha çok araştırma gerektiği kararına vardık.

Kaynak

Lenza M, Faloppa F. Surgical interventions for treating acute fractures or non-union of the middle third of the clavicle. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD007428. DOI: 10.1002/14651858.CD007428.pub3

Orijinal özet için: Köprücük Kemiği Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv