Jogging Dozu ve Uzun Süreli Mortalite. Kopenhag Şehri Kalp Çalışması

JACC‘den özet çevirisi

Arka plan

Fiziksel olarak aktif kişilerde izlem periyodu içinde ölüm riski, inaktif kişilere kıyasla en az %30 daha düşüktür. Ancak uzun yaşam sağlamak için gereken ideal egzersiz dozu belirsizdir.

Amaçlar

Bu çalışma jogging ile uzun vadede tüm nedenlerden ölümler arasındaki ilişkiyi, jogging’in özellikle hızı, miktarı ve frekansına odaklanarak araştırmayı amaçlıyor.

Metot

Kopenhag Şehri Kalp Çalışmasının bir parçası olarak 1 098 sağlıklı jogger ve 3 950 sağlıklı inaktif kişi 2001 yılından bu yana prospektif olarak izlendi. Ana zaman skalası olarak yaş ve gecikmiş katılım için Cox’un orantılı zarar regresyon analizi uygulandı.

Sonuçlar

Haftada 1 ile 2.4 saat arası jogging ile birlikte sedanter hareketsizlere kıyasla en düşük mortalite görüldü (çok değişkenli zarar oranı (ZO) 0.29, %95 güven aralığı (GA) 0.11 – 0.80 arası).

Optimal jogging sıklığı haftada 2 – 3 gündü (ZO: 0.32, %95 GA 0.15 ile 0.69 arası) veya haftada ≤1 gündü (ZO: 0.29; 95% GA 0.12 ile 0.72 arası).

Optimal hız düşük (ZO: 0.51; 95% GA 0.24 ile 1.10 arası) veya ortalamaydı (ZO: 0.38; 95% GA 0.22 ile 0.66 arası).

Jogger’ler hafif, orta ve kuvvetli olarak üçe ayrıldılar. Mortalite için en düşük ZO hafif jogger’lerde bulundu (ZO: 0.22; 95% GA 0.10 ile 0.47 arası), bunu orta şiddetli jogger’ler izledi (ZO: 0.66; 95% GA 0.32 ile 1.38 arası), kuvvetli joggerlerde ZO en yüksekti (ZO: 1.97; 95% GA 0.48 ile 8.14 arası).

Kararlar

Bulgular hız, miktar ve sıklıkla ölçülenen joging dozu ile tüm nedenlerden mortalite arasında U Şeklinde bir ilişki gösteriyor.

Kaynak

Peter Schnohr, James H. O’Keefe, Jacob L. Marott, Peter Lange, Gorm B. Jensen. Dose of Jogging and Long-Term Mortality. The Copenhagen City Heart Study. J Am Coll Cardiol 2015;65(5):411-419. doi:10.1016/j.jacc.2014.11.023

Orijinal özet için: Jog ve Uzun Yaşam

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv